Binnenkort in De Kapel

  • 11 jun Hans Nijs; lezing: ‘De Bhagavad Gita en de weg van handeling’
  • 18 jun Hans Alma; lezing: ‘De spelende mens’.
  • 25 jun Katrijne Bezemer; lezing: Kunst en religieuze inspiratie.

Otto Sondorp; religieuze bijeenkomst, thema: Geduld oefenen.

Op zondag 24 januari a.s. gaat Otto Sondorp voor in een religieuze bijeenkomst. Het thema van de ochtend is: Geduld oefenen.

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

“Hoe graag zou ik blijven lezen en lezen; dat is voor mij als het ware de weg terug. Maar toch geloof ik dat ik alleen maar verder kom met geduld, op die lange en moeilijke weg waarop ik de dingen zelf moet doordenken.” (Sören Kierkegaard)

Op zondag 24 januari 2021 hoop ik (weer) in uw midden te zijn.  In de viering zullen we geduld proberen te oefenen. Geduld lijkt in onze samenleving immers een schaars artikel, zeker in tijden van crisis en in een economie die gericht is op onmiddellijke behoeftebevrediging. In de mystieke traditie is ‘geduld’ oefenen belangrijk. Wat we willen en wensen (te doen) opschorten. En dat is wat anders dan stug vol- of uithouden. Ook Kierkegaard zal in de viering de revue passeren en het belang dat de bijbel hecht aan geduld oefenen.

Otto Sondorp (1952) is sinds 1996 predikant binnen de PKN, maar heeft een brede belangstelling voor de (religieuze) werkelijkheid die veel groter is dan wat binnen een kerkgenootschap aan waarheid te ontdekken valt. Hij werkte niet alleen als (interim-)predikant, maar was jarenlang ook adviseur op het gebied van onder meer gemeenteopbouw, kerk en samenleving en spiritualiteit. In de laatste jaren voelt hij zich toenemend thuis in de mystieke traditie en ontdekt steeds meer wat ‘stilte’ ons kan bieden.

Aanmelden voor de bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk  zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt u nu verzocht bij binnenkomst in De Kapel een  mondkapje te dragen.  Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingang