Binnenkort in De Kapel

  • 25 feb Katrijne Bezemer; lezing: Hildegard, Boeddha en de innerlijke tuin.
  • 3 mrt Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland
  • 10 mrt Simon Gusman; lezing:  Intieme vreemden; over de filosofie van Sartre en de Beauvoir
  • 17 mrt Kick Bras; lezing: Christelijke meditatie
  • 24 mrt Katrijne Bezemer; lezing: Zin zoeken in je leven. Een gevulde tafel.
  • 31 mrt Els Gielens; lezing: Paaszondag – herkennen we een wederopstanding in onszelf?
  • 7 apr Lieke Asma,lezing: Vrije wil: wegverklaren of doorgronden?
  • 14 apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Historie

In 1926 is De Kapel door de heer Jacobus Nienhuijs geschonken aan de afdeling Bloemendaal van de Nederlandse Protestanten Bond. Deze afdeling, opgericht in 1918, was destijds een van de 60 afdelingen. Later werd de naam gewijzigd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.
Op 27 mei 2018 is tijdens een feestelijke bijeenkomst uitvoerig stilgestaan bij het 100-jarig jubileum en werd aan de Bloemendaalse burgemeester Roest het eerste exemplaar van het jubileumboekje ‘100 jaar De Kapel’ van de hand van Judith Beumer. uitgereikt. U kunt dit boekje hier downloaden Klik hier. Voor de namen van de geïnterviewden Klik hier U kunt ook het oorspronkelijke, uitgebreide document bekijken van Marianne Kelderhuis – de Jong. Hierin wordt dieper in gegaan op o.a. de bestuurlijke en programmatische ontwikkelingen gedurende het bestaan van De Kapel Klik hier
Voor een videoregistratie van het optreden van het Duin en Kruidkoor tijdens de jubileumbijeenkomst en een fotografisch overzicht zie: klik hier

De NPB is opgericht in 1870. Een vereniging voor vrijzinnig denkende mensen, die op kritische wijze nadenken over geloof en levensvragen en dit toetsen aan wetenschap, kunst en cultuur.

De architecten van De Kapel, de heren Asdonk en Muller, hebben de villa-achtige bouw van interessante aspecten voorzien. Architectonisch valt deze bouw onder de noemer van het eclecticisme: het combineren van kenmerken van verschillende stijlen of stromingen. Zo doen de ronde bogen, aan de beide zij-ingangen, en de grote voordeur aan de middeleeuwse Romaanse stijl denken; de rode Hollandse bakstenen herinneren aan de Amsterdamse School. In de steunberen aan de zijkant van het gebouw zien we Engelse invloeden. In de voorhal treft u een prachtige zwart-witte tegelvloer aan en de lampkronen in de grote zaal zijn laat-Jugendstil. In de voorgevel boven de grote boogdeur symboliseert de gebeeldhouwde sluitsteen – in de vorm van een duif – de nederigheid, eenvoud, zachtmoedigheid en de menselijke ziel. Deze stijl kunnen we onderbrengen bij Raedecker.

In de grote zaal, die in 1990 gerenoveerd werd, zien we in de hoeken vier prachtige glas-in-loodramen met de vier evangelisten: Matteüs met het symbool van de mens, Marcus met het symbool van de leeuw, Lucas met het symbool van de os, Johannes met het symbool van de adelaar. Deze prachtige glas-in-loodramen zijn indertijd gemaakt door de firma Bogtman uit Haarlem. Een bijzonder detail is dat Lucas hier ook wordt neergezet als schilder met palet. Dit verwijst naar de oude traditie van Lucas als beschermheilige van het gilde van de schilders.

Bij de renovatie kreeg niet alleen het interieur een facelift; ook werd de hoge preekstoel vervangen door een podium met daarop een losse katheder. Hierdoor werd de afstandelijkheid opgeheven tussen spreker en publiek. De ruimte nodigt nu ook uit voor onder andere muziekuitvoeringen, toneelvoorstellingen, dia- en filmvoorstellingen. Klik hier voor onze programmering.