Binnenkort in De Kapel

  • 12 feb Petra van der Kooij; lezing: De rol van het individu in de klimaatcrisis,
  • 19 feb Wim Cerutti, lezing: De denkbeelden van Coornhert.
  • 26 feb Jarek Kubacki; religieuze bijeenkomst: Blijdschap tussen licht en duister.

Programma

Voor het bezoeken van de zondagochtendbijeenkomsten is opgave vooraf niet meer nodig.

De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage stellen wij zeer op prijs. We geven hierbij een richtbedrag van € 8,  zodat we de kosten kunnen dekken van de bijeenkomsten en van het onderhoud van het gebouw. Aanvang bijeenkomsten 10.30 uur

Onze zondagprogrammering bestaat iedere maand uit een vaste structuur. Op de eerste, tweede en derde zondag van de maand worden er lezingen gegeven. De onderwerpen zijn divers, en belichten de creatieve mogelijkheden van de mens in levensbeschouwelijke vormgeving: in kunst, literatuur en muziek. Daarnaast is er aandacht voor bezinning op een bepaald thema.  De vierde zondag geeft ruimte voor een religieuze viering/dienst. De vijfde zondag heeft een wisselende invulling.

 

  • 12 feb Petra van der Kooij; lezing: De rol van het individu in de klimaatcrisis,
  • 19 feb Wim Cerutti, lezing: De denkbeelden van Coornhert.
  • 26 feb Jarek Kubacki; religieuze bijeenkomst: Blijdschap tussen licht en duister.