Binnenkort in De Kapel

  • 11 jun Hans Nijs; lezing: ‘De Bhagavad Gita en de weg van handeling’
  • 18 jun Hans Alma; lezing: ‘De spelende mens’.
  • 25 jun Katrijne Bezemer; lezing: Kunst en religieuze inspiratie.

Programma

Voor het bezoeken van de zondagochtendbijeenkomsten is opgave vooraf niet meer nodig.

De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage stellen wij zeer op prijs. We geven hierbij een richtbedrag van € 8,  zodat we de kosten kunnen dekken van de bijeenkomsten en van het onderhoud van het gebouw. Aanvang bijeenkomsten 10.30 uur

Onze zondagprogrammering bestaat iedere maand uit een vaste structuur. Op de eerste, tweede en derde zondag van de maand worden er lezingen gegeven. De onderwerpen zijn divers, en belichten de creatieve mogelijkheden van de mens in levensbeschouwelijke vormgeving: in kunst, literatuur en muziek. Daarnaast is er aandacht voor bezinning op een bepaald thema.  De vierde zondag geeft ruimte voor een religieuze viering/dienst. De vijfde zondag heeft een wisselende invulling.

 

  • 11 jun Hans Nijs; lezing: ‘De Bhagavad Gita en de weg van handeling’
  • 18 jun Hans Alma; lezing: ‘De spelende mens’.
  • 25 jun Katrijne Bezemer; lezing: Kunst en religieuze inspiratie.