Binnenkort in De Kapel

 • 13 jun Jan Taal; lezing: De kracht van verbeelding als leidraad in het leven.
 • 20 jun Varamitra; lezing, thema: Mogen de wezens gelukkig zijn en veilig, laten ze allen geluk ervaren in hun hart”
 • 27 jun Katrijne Bezemer; lezing: Onze levensweg en de zin van het leven

Protocol

Informatie voor bezoekers van bijeenkomsten in De Kapel,  verband houdend met de noodzakelijke maatregelen rond het coronavirus. Deze informatie is een samenvatting van het ‘Protocol voor de zondagochtendbijeenkomsten in De Kapel in tijden van corona’. Klik op: volledig protocol

Het bestuur is erg blij dat er weer samenkomsten kunnen zijn, maar realiseert zich tegelijkertijd dat het door de noodzakelijke, beperkende maatregelen bepaald niet ‘als vanouds’ is.

De uitgangspunten voor het bijeenkomen in De Kapel:

 • 1,5 m afstand houden, zowel buiten als binnen
 • Elkaar niet aanraken
 • Zo weinig mogelijk verplaatsingen van mensen in het gebouw
 • Stoelen in de zaal niet verplaatsen naar andere opstellingen
 • Beroep op eigen verantwoordelijkheid

 Dit betekent:

 • Er kunnen maximaal 30 bezoekers een bijeenkomst bijwonen.
 • Opgave voorafgaand aan een bijeenkomst is hierdoor noodzakelijk.
 • Leden/vrienden/donateurs en abonnees hebben voorrang bij plaatsing.
 • Informatie over de wijze van aanmelding is opgenomen in het agendabericht van elke bijeenkomst, en volgt eveneens in de Nieuwsbrieven.
 • Bij binnenkomst en tijdens het lopen in De Kapel draagt u een mondkapje. Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen,
 • Wanneer u een bijeenkomst bijwoont, volgt u dan de instructies van de bestuursleden/regelaars. Zij dragen een badge.
 • Zo zult u niet vrijelijk een zitplaats kunnen uitkiezen, maar zal deze aan u worden toegewezen.
 • Tijdens de religieuze bijeenkomsten kan er niet gezongen worden.
 • Er worden de nodige hygiënemaatregelen getroffen, zoals de aanwezigheid van desinfecterende handgel. Ook is er een luchtverversingsinstallatie aangebracht.
 • Voor een hygiënisch gebruik en achterlaten van het toilet vragen wij u zelf zorg te dragen. Op het toilet zijn de daartoe benodigde middelen aanwezig.

Het Bestuur

oktober 2020