Binnenkort in De Kapel

 • 19 sep Katrijne Bezemer; lezing: Johann Wolfgang Goethe, als muzikale dichter
 • 26 sep Jeanne Traas-Hageman; ontmoeting - over de bestaanswijze van het HEBBEN en de bestaanswijze van het ZIJN.
 • 3 okt Kees Voorhoeve, lezing: De melodie van het gras, notities over de mystieke weg
 • 10 okt Annette Nobuntu Mul, lezing: ‘Opsoek naar Ubuntu’
 • 17 okt Rémon van Gemeren, lezing: Het spirituele leven van de schilder Jan Mankes
 • 19 okt Leeskring: Vrouwen in de filosofie
 • 24 okt Katrijne Bezemer, religieuze bijeenkomst; thema ‘Onze helden’
 • 31 okt Iris Hartog, lezing: Voltooid leven? Doodwensen bij ouderen die niet ernstig ziek zijn

Protocol

Informatie voor bezoekers van bijeenkomsten in De Kapel,  verband houdend met de noodzakelijke maatregelen rond het coronavirus. Deze informatie is een samenvatting van het ‘Protocol voor de zondagochtendbijeenkomsten in De Kapel in tijden van corona’. Klik op: volledig protocol

Het bestuur is erg blij dat er weer samenkomsten kunnen zijn, maar realiseert zich tegelijkertijd dat het door de noodzakelijke, beperkende maatregelen bepaald niet ‘als vanouds’ is.

De uitgangspunten voor het bijeenkomen in De Kapel:

 • 1,5 m afstand houden, zowel buiten als binnen
 • Elkaar niet aanraken
 • Zo weinig mogelijk verplaatsingen van mensen in het gebouw
 • Stoelen in de zaal niet verplaatsen naar andere opstellingen
 • Beroep op eigen verantwoordelijkheid

 Dit betekent:

 • Er kunnen maximaal 30 bezoekers een bijeenkomst bijwonen.
 • Opgave voorafgaand aan een bijeenkomst is hierdoor noodzakelijk.
 • Leden/vrienden/donateurs en abonnees hebben voorrang bij plaatsing.
 • Informatie over de wijze van aanmelding is opgenomen in het agendabericht van elke bijeenkomst, en volgt eveneens in de Nieuwsbrieven.
 • Bij binnenkomst en tijdens het lopen in De Kapel draagt u een mondkapje. Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen,
 • Wanneer u een bijeenkomst bijwoont, volgt u dan de instructies van de bestuursleden/regelaars. Zij dragen een badge.
 • Zo zult u niet vrijelijk een zitplaats kunnen uitkiezen, maar zal deze aan u worden toegewezen.
 • Tijdens de religieuze bijeenkomsten kan er niet gezongen worden.
 • Er worden de nodige hygiënemaatregelen getroffen, zoals de aanwezigheid van desinfecterende handgel. Ook is er een luchtverversingsinstallatie aangebracht.
 • Voor een hygiënisch gebruik en achterlaten van het toilet vragen wij u zelf zorg te dragen. Op het toilet zijn de daartoe benodigde middelen aanwezig.

Het Bestuur

oktober 2020