Binnenkort in De Kapel

 • 19 May Paul Marselje, lezing:  Vrijmetselarij, wat is dat eigenlijk?
 • 26 May Ruud Bartlema, lezing: Geraakt door het vuur; over het werk van H.N.Werkman aan de hand van afbeeldingen
 • 2 Jun Dirk van de Glind, lezing:  Het lef om op te staan – Over de Bijbel als het Oude Boek van Liefde  
 • 9 Jun Peter Samwel, lezing:  Geheimen van reïncarnatie
 • 16 Jun Herman van Tuijl, lezing: Het mysterie van de Liefde 
 • 23 Jun Carin Wennink, lezing: Weg van het labyrint
 • 30 Jun Katrijne Bezemer, muzikale lezing: Muziek en Bijbel

Protocol

Informatie voor bezoekers van bijeenkomsten in De Kapel,  verband houdend met de noodzakelijke maatregelen rond het coronavirus. 

Het bestuur is erg blij dat er weer samenkomsten kunnen zijn, maar realiseert zich tegelijkertijd dat het door de noodzakelijke, beperkende maatregelen bepaald niet ‘als vanouds’ is.

De uitgangspunten voor het bijeenkomen in De Kapel:

 • 1,5 m afstand houden, zowel buiten als binnen
 • Elkaar niet aanraken
 • Zo weinig mogelijk verplaatsingen van mensen in het gebouw
 • Stoelen in de zaal niet verplaatsen naar andere opstellingen
 • Beroep op eigen verantwoordelijkheid

 Dit betekent:

 • Er kunnen maximaal 30 bezoekers een bijeenkomst bijwonen.
 • Opgave voorafgaand aan een bijeenkomst is hierdoor noodzakelijk.
 • Leden/vrienden/donateurs en abonnees hebben voorrang bij plaatsing.
 • Informatie over de wijze van aanmelding is opgenomen in het agendabericht van elke bijeenkomst, en volgt eveneens in de Nieuwsbrieven.
 • Bij binnenkomst en tijdens het lopen in De Kapel draagt u een mondkapje. Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen,
 • Wanneer u een bijeenkomst bijwoont, volgt u dan de instructies van de bestuursleden/regelaars.
 • Tijdens de religieuze bijeenkomsten kan er niet gezongen worden.
 • Er worden de nodige hygiënemaatregelen getroffen, zoals de aanwezigheid van desinfecterende handgel. Ook is er een luchtverversingsinstallatie aangebracht.
 • Voor een hygiënisch gebruik en achterlaten van het toilet vragen wij u zelf zorg te dragen. Op het toilet zijn de daartoe benodigde middelen aanwezig.

Het Bestuur

oktober 2020