Binnenkort in De Kapel

  • 14 Apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 Apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 Apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Nieuws

 

Tien bijeenkomsten in de Kloosterkerk te Den Haag, 30 oktober 2023-15 januari 2024 o.l.v. dr Rico Sneller

(ook te volgen via zoom)

“Openbaring is de schepping van de rede.” Aldus de Joodse filosoof Hermann Cohen (1842-1918). Als hij gelijk heeft, zou in één klap het ‘conflict’ tussen geloof en rede, of zelfs tussen openbaring en wetenschap beslecht zijn.

Door de eeuwen heen hebben denkers van Joodse afkomst zich beziggehouden met vragen als: “wie of wat is God?”, “kun je over God spreken of kun je God kennen?”, “wat is de betekenis van het Jodendom voor de wereld?”, “is er een universele ethiek?”, “wat is de rol van het lijden?”, enz. Het is fascinerend dat zij mensen met de meest uiteenlopende achtergronden hebben weten aan te spreken, ‘religieus’ of ‘niet-religieus’. Een gemeenschappelijk kenmerk van Joodse filosofen is niet te geven, of het moest zijn dat ze — ieder op eigen wijze — de menselijke verantwoordelijkheid centraal stellen. Nog iets opmerkelijks: op clichés zijn ze nauwelijks te betrappen.

Voor meer informatie en/of aanmelding zie hier. Aanmelding kan ook door te reageren op deze mail.

 

Stilte-meditatie in De Kapel

Elke woensdagochtend van 9.00 tot 9.30 uur kunt u mediteren in De Kapel. Dit vindt plaats in samenwerking met het Stadsklooster Haarlem. Andere dagen kunt u op andere plekken terecht; zie daarvoor de  website:   https://stadskloosterhaarlem.nl

Hoe gaat het in zijn werk? Je komt De Kapel binnen en zoekt in stilte een zitplaats. Er wordt een kaars aangestoken en je hoort 3x een gong. Daarna is het 25 minuten stil. Je hoort weer 3x de gong, daarna verlaat de zaal. Je mag mediteren op je eigen manier. Zolang het maar in stilte gebeurt.  Aanmelden is niet nodig, op tijd komen wel.

Het is gratis. Voel je welkom!

7 september

Graag informeren wij u over de aankondiging van onze gewaardeerde spreker Dr. Rico Sneller van een online cursus over William James en de psychologie, najaar 2023: https://ricosneller.nl/hoofdbegrippen-uit-de-psychologie/

18 augustus

Graag informeren wij u over komende activiteiten in De Kapel, verzorgt door drs. Katrijne Bezemer, te weten de gesprekskring: Verborgen wijsheden van de gnostiek, een aantal bijeenkomsten over Cultuur en Bijbel, en een Poeziebijeenkomst. 

Gesprekskring: Verborgen wijsheden van de gnostiek

In deze kring vervolgen we het spoor van de gnostiek van vorig seizoen.  Men vond veel denkbeelden van de gnostici in eerste instantie ketters omdat die anders waren dan het vroege kerkelijke christendom. We lezen teksten uit het buitenbijbelse evangelie van Thomas en Philippus, van de Manicheeërs en luisteren naar muziekstukken die op basis van deze teksten zijn vervaardigd.  De scheiding ketters en kerkelijk is niet zo zwart-wit als men wel dacht.

Leiding: drs. Katrijne Bezemer

Data: drie dinsdagochtenden:  3 okt., 31 okt., 28 nov..

Tijd: 10.30-12.00 uur.

Kosten:  Voor leden en vrienden € 20, voor anderen € 30 voor 3 bijeenkomsten. Deelnemers ontvangen een syllabus.

Graag opgeven bij Katrijne Bezemer 071-5320438 of kbezemer@iroka.nl  vóór 25 september.

Drs. Katrijne Bezemer is voorganger bij De Kapel en heeft zich vele jaren beziggehouden met de gnostiek. Van haar hand verscheen Op weg met de gnosis. Een alternatief christendom, Synthese/Mirananda 2011.

Bijeenkomsten: Cultuur en Bijbel.

In deze bijeenkomsten gaat de Bijbel open rond kunst, muziek en literatuur. Veel kunstenaars, werden door de Bijbel geïnspireerd en gaven in hun werk aspecten van bijbelse verhalen en ideeën weer. A) We bekijken schilderijen met bijbelse voorstellingen en lezen het bijpassende verhaal. B) We zien hoe muziek gerelateerd is aan bijbelse inhoud en pakken daar de oude verhalen en teksten bij. C) De Bijbel en literatuur gaat in op hoe bekende boeken/ teksten zich verhouden tot de wijsheids-thema’s. De bijeenkomsten staan op zichzelf en kunnen per keer worden gevolgd.

Leiding: drs. Katrijne Bezemer

Data: dinsdagen 12 okt., 9 nov., 11 jan., 8 febr., 14 mrt., 11 apr.

Tijd: 14.30 -16.00 uur.

Graag opgeven een week voor de betreffende datum bij Katrijne Bezemer 071-5320435 of kbezemer@iroka.nl .  Kosten: Voor leden en vrienden €   5 per bijeenkomst; voor anderen € 8.

Poëziebijeenkomst  dinsdag 24 oktober,  15.00-16.30 uur .

Gedichten kunnen in korte en bondige bewoordingen thema’s aansnijden. Ze roepen door hun omgang met taal vaak ook verwondering en herkenning op. We lezen met elkaar  gedichten over het thema Poëzie voor onderweg, wat de levensreis van de mens betreft, en gaan daarover in gesprek.  Leiding: Katrijne Bezemer.  Graag opgeven vóór 15 oktober bij kbezemer@iroka.nl

27 juli

Bij deze delen we met u graag weer een aantal interessante blogs en nieuwsfeiten die ons toegezonden zijn door het Landelijk bureau. Zo schrijft onze voorganger Katrijne Bezemer  over de dilemma’s over hoe te reizen naar de vakantiebestemming.  klik hier

6 juni

Bij deze delen we met u graag weer een aantal interessante blogs en nieuwsfeiten die ons toegezonden zijn door het Landelijk bureau: klik hier

25 december

Bij deze delen we met u graag weer een aantal interessante blogs en nieuwsfeiten die ons toegezonden zijn door het Landelijk bureau: klik hier

19 september

 

Bij deze delen we met u graag weer een aantal interessante blogs en nieuwsfeiten die ons toegezonden zijn door het Landelijk bureau, waaronder een mooi blog van onze voorganger Katrijne Bezemer over haar fascinatie voor vogels:  klik hier

 

21 juli

Bij deze delen we met u graag weer een aantal interessante blogs en nieuwsfeiten die ons toegezonden zijn door het Landelijk bureau klik hier

2 mei

Onze voorganger Katrijne Bezemer deelt met ons haar overwegingen rond 4 en 5 mei:  klik hier

25 april

Bij deze delen we met u graag weer een aantal interessante blogs en nieuwsfeiten die ons toegezonden zijn door het Landelijk bureau klik hier

11 april

Zondag 10 april verzorgde Marinus van den Berg in De Kapel een bijeenkomst met als thema: Corona raakt ons allemaal, maar hoe?

Marinus van den Berg werkte 40 jaar als pastor/geestelijk verzorger voor verpleeghuizen en in een hospice.  Hij  sprak over o.a. wat hem de afgelopen twee jaar trof  in contacten met patiënten en hun naasten en wat hem opviel in contacten met medewerkenden.  Zijn bezoek aan De Kapel bracht hem tot een aantal bijzondere impressies die hij ons ’s middags al toezond: klik hier

Voorts deelt hij met ons een mooi gedicht over de situatie in Oekraïne en de komende paasdagen: klik hier

22 februari

Graag maken we u attent op het volgende:

  • Voor het bezoeken van de zondagochtendbijeenkomsten is opgave vooraf niet meer nodig. Wel  blijven we het gebruik van een mondkapje adviseren bij het in- en uitgaan van De Kapel. Hoewel de 1,5 meter afstand niet meer verplicht is, behouden we wel deze mogelijkheid in het rechter gedeelte van De Kapel.
  • Het bureau van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland heeft een aantal interessante blogs verzonden. Klik hiervoor op: Nieuws voor afdelingen en redacties februari 2022

3 februari

De lezing op 13 februari a.s. van Janneke Stegeman komt helaas te vervallen. Gelukkig heeft Jody van der Velde haar plaats willen innemen. Zij zal spreken over Passie in Beeld- verhalen van levenskracht. Zie de agenda

11 januari

Tot onze spijt moeten we u meedelen dat de bijeenkomsten op zondag 16 januari en zondag 23 januari niet door zullen gaan. We hopen van harte dat het volgende nieuwsitem  een goed bericht zal zijn.

23 december

Onze voorganger Katrijne Bezemer deelt graag een kerstgroet met u : klik hier

20 december

Graag maken we u opmerkzaam op de site van Vrijzinnigen  Nederland: klik hier . Hierop staan interessante recensies, artikelen en blogs, bijvoorbeeld het blog van onze voorganger Katrijne Bezemer: klik hier

18 december

Helaas gaan vanwege de aangescherpte maatregelen de Adventsviering van 19 december a.s. en de Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2020 niet door.

Onze voorzitter, Sjoukje Schaafsma, is kort geleden ongelukkig ten geval gekomen en heeft daarbij een gecompliceerde schouderfractuur opgelopen. Zij is inmiddels geopereerd en werkt hard aan haar herstel. Voorlopig is zij echter uitgeschakeld. Gelukkig is Ineke Jacobsen Jensen bereid gevonden haar plaats in het nieuwe bestuur gedurende deze periode waar te nemen.

11 oktober

Door technische problemen op de website zijn we helaas niet in staat om Nieuwsbrieven te verzenden. Er wordt aan gewerkt en we hopen dan ook dat het euvel snel verholpen is. Tot dat moment raden we u aan om de Agenda op de homepage van deze site goed in de gaten te houden. Hier vindt u altijd de meest actuele informatie over de bijeenkomsten in de komende periode.

1 september

Zoals u onder Binnenkort in De Kapel  heeft kunnen zien, beginnen op 12 september a.s. weer de bijeenkomsten op de zondagmorgen. Hoewel het aantal beperkende maatregelen gelukkig steeds minder wordt, hanteren we binnen De Kapel nog wel de 1,5 meter afstand. Mondkapje mag, maar is niet verplicht. Door het beperkte aantal zitplaatsen vragen we u ook nog zich vooraf aan te melden. U leest hierover in de aankondigingen van de sprekers.

 

Augustus

Leeskring: Vrouwen in de filosofie
Vanaf oktober a.s. verzorgt Katrijne Bezemer een leeskring, met als thema ‘Vrouwen in de filosofie’. Het gaat in totaal om 4 bijeenkomsten, maandelijks op de dinsdagochtend. Voor meer informatie klik hier

22 mei

Graag brengen we de Pinkstergroet van onze voorganger Katrijne Bezemer onder uw aandacht. U kunt deze lezen door  hier te klikken.

30 april

Graag vestigen wij uw aandacht op de digitale groet van onze voorganger Katrijne Bezemer speciaal m.b.t. de 4 mei herdenking en de 5 mei viering. U kunt deze lezen door de volgende link aan te klikken: 4 en 5 mei

29 april

In de afgelopen week hebben onze voorganger Katrijne Bezemer en het bestuur overleg gehad over de huidige situatie t.g.v. de pandemie m.b.t. het bezoeken van De Kapel. Het was ons al snel duidelijk dat we in de maand mei nog niet  kunnen starten met de geplande bijeenkomsten en lezingen.

Wél zijn we van plan om in de maand juni weer open te gaan te beginnen met zondag 6 juni a.s. áls dat mogelijk en verantwoord is mét inachtneming van de regels van ons protocol.

We hopen van harte dat het door zal kunnen gaan en dat we elkaar,  na 5  maanden, vanaf 6 juni weer zullen kunnen ontmoeten in De Kapel. Via de Nieuwsbrief en deze site houden we u op de hoogte en wensen u alle goeds toe!

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

Sjoukje Schaafsma

1 april

Graag vestigen wij uw aandacht op de Paasgroet van onze voorganger Katrijne Bezemer. U kunt deze lezen door de volgende link aan te klikken: Paasgroet 2021

30 maart

Nog steeds geen goed nieuws; alle geplande bijeenkomsten zullen in ieder geval tot en met 2 mei a.s. vervallen.

13 maart

Onze voorganger Katrijne Bezemer verzorgt met enige regelmaat overwegingen in de vorm van een digitale brief. U kunt de laatste  lezen door de volgende link aan te klikken: Overweging

4 maart

Helaas kunnen we nog geen goed nieuws melden; bij deze moeten we u laten weten dat alle geplande bijeenkomsten voor maart  zullen vervallen.

Voor de laatste nieuwsbrief van onze voorzitter, Sjoukje Schaafsma, kunt u de volgende link aanklikken:  Van de voorzitter

28 februari

De bijeenkomst die drs. Katrijne Bezemer op zondag 28 februari zou leiden met als thema Religieuze ervaringen is afgezegd. Hopelijk kan die in de nabije toekomst alsnog doorgang vinden. Bij deze kunt u wel reeds kennis nemen van een tekst toe die met dit onderwerp te maken heeft. U kunt deze lezen door te klikken op:  Lezing Religieuze ervaringen

8 februari 2021

Het zal u inmiddels niet meer verrassen, maar vanwege de voortgaande lockdown tot tenminste 2 maart a.s. hebben we tot onze spijt alle lezingen tot die datum en ook het concert van 18 februari moeten annuleren.  We hopen u snel beter nieuws te kunnen melden.

Onze voorganger Katrijne Bezemer verzorgt met enige regelmaat overwegingen in de vorm van een digitale brief. U kunt de laatste  lezen door de volgende link aan te klikken: overdenking Vrede in het huis

24 januari 2021

Helaas  moeten we u laten weten dat de lezing op 14 februari a.s. van Iris Hartog met als thema Voltooid leven nog niet door kan gaan. Onze programmacoördinator heeft mevrouw Hartog nu geboekt voor 31 oktober a.s.

16 januari 2021

In de persconferentie van dinsdag 12 januari j.l. werd bekend gemaakt dat de lockdown voortduurt tot tenminste 9 februari a.s. Dit betekent dat ook de bijeenkomsten van 31 januari met Johan de Wit en van 7 februari met Ruud Bartlema helaas niet door zullen gaan.

10 januari 2021

Bij deze moeten we u helaas melden dat de religieuze bijeenkomst van zondag 24 januari a.s. waarin voor zou gaan  Otto Sondorp niet door zal gaan.  Het  thema van de ochtend was: Geduld oefenen; dit blijft het motto voor de komende tijd.

2 januari 2021

Voor de Nieuwjaarsoverdenking van voorganger Katrijne Bezemer, klik op Nieuwjaarsoverdenking

30 december 2020

Voor de laatste nieuwsbrief van onze voorzitter, Sjoukje Schaafsma, kunt u de volgende link aanklikken: Van de voorzitter

18 december 2020 

Advent-Kerstoverdenking

Het bestuur en voorganger Katrijne Bezemer brengen u graag een Advent- Kerstgroet. U kunt deze lezen door te klikken op:                         Advent-Kerstoverdenking

13 december 2020 

De Kapel is in verband met de “harde lockdown” met onmiddellijke ingang tot nader orde maar in elk geval t/m 19 januari gesloten. Dit houdt in dat  de Advent-Kerstviering van zondag 20 december a.s. helaas GEEN doorgang kan vinden.

Wij houden u op de hoogte zodra er nieuwe informatie is.

 

Wanneer bijeenkomsten in De Kapel weer zijn toegestaan, vindt u de belangrijkste spelregels voor een verantwoord samenkomen  door op de volgende link te klikken: samenvatting protocol .  Ook kunt u het  volledig protocol inzien.

 

21 oktober 2020 

Tijdens de zondagochtendbijeenkomst van 25 oktober j.l. sprak ds. Jarek Kubacki een bijzonder, actueel gebed uit: Mondmaskergebed

20 oktober 2020 

Aanscherping van het protocol:

Bij binnenkomst en tijdens het lopen in De Kapel draagt u een mondkapje. Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen,

11 september 2020

Lintje voor onze oud-voorzitter Ineke Jacobsen Jensen

Tijdens een speciaal hiervoor belegde bijeenkomst  heeft Ineke Jacobsen Jensen op 6 september in onze Kapel een koninklijke onderscheiding ontvangen.  Deze onderscheiding is haar uitgereikt door de burgemeester van Bloemendaal, de heer Elbert Roest,  uit waardering voor haar vele bestuurswerkzaamheden op gebieden van onderwijs, zorg, zingeving en cultuur. Jeanne Traas, emeritus contextueel pastor bij Vrijzinnigen Nederland,  hield een inspirerende voordracht waarin zij verbinding en vrijheid van geest in verband bracht met de kwaliteiten van Ineke. Victor Su verzorgde aan de vleugel een prachtige uitvoering van de Appasionata van Beethoven. Victor is één van de getalenteerde jonge pianisten die al eerder optrad tijdens concerten georganiseerd door  Podium De Kapel. Na afloop genoten de aanwezigen van een heerlijk buffet, verzorgd door de Wereldkeuken. Voor meer foto’s uit de  fraaie  impressie van de Charles Duijf, ga naar: foto’s

21 juli 2020

Onze voorganger Katrijne Bezemer verzorgt met enige regelmaat overwegingen in de vorm van een digitale brief. U kunt de laatste  lezen door de volgende link aan te klikken:  Overdenking

7 juli 2020

Voor de laatste nieuwsbrief van onze voorzitter, Sjoukje Schaafsma, kunt u de volgende link aanklikken:
Van de voorzitter 6

6 juli 2020

In de maanden juli en augustus worden er traditiegetrouw geen bijeenkomsten gehouden in De Kapel.  We starten altijd weer op de tweede zondag van de maand september dus we hopen van harte dat De Kapel op zondag 13 september  a.s. weer open zal kunnen zijn. We houden u via de Nieuwsbrief en deze website op de hoogte en wensen u een zo mooi mogelijke zomertijd toe.

Namens het bestuur,

Sjoukje Schaafsma, voorzitter

26 juni 2020

Onze voorganger Katrijne Bezemer verzorgt met enige regelmaat overwegingen in de vorm van een digitale brief. U kunt deze lezen door de volgende links aan te klikken:  
Overdenking 
U kunt het ook als filmpje bekijken, klik daarvoor op: link naar filmpje
U wordt dan verbonden met Wetransfer. U kiest downloaden op vraag bekijken of downloaden. U wacht even. Downloaden kost even tijd. Bekijk het filmpje.

8 juni 2020

Voor de laatste nieuwsbrief van onze voorzitter, Sjoukje Schaafsma, kunt u de volgende link aanklikken:
Van de voorzitter 5

27 mei 2020

Onze voorganger Katrijne Bezemer verzorgt met enige regelmaat overwegingen in de vorm van een digitale brief. U kunt deze lezen door de volgende links aan te klikken:

Pinksteroverdenking of als filmpje Pinksteroverdenking
 Als u het filmpje aanklikt komt u op WeTransfer, dat u vervolgens kunt downloaden. Dit kan even duren.

Eerdere digitale brieven:
Overweging 1
Paasoverdenking
Overdenking 4 en 5 mei of als filmpje overdenking

Caprera
Een jaar geleden vond in openluchtheater Caprera de traditionele pinksterbijeenkomst plaats. Het thema was ‘Zonder de liefde ben je nergens – waar ook ter wereld je verblijft”. Helaas kan de bijeenkomst dit jaar niet doorgaan. Graag stellen we u in de gelegenheid om  de vorige editie nog eens (coronaproof) te bezoeken aan de de hand van een fraaie fotoserie van Charles Duijff van Bloemendaal Nieuws; klik hier

15 mei 2020

Voor nieuwsberichten van onze voorzitter, Sjoukje Schaafsma, kunt u de volgende links aanklikken:
Van de voorzitter 4

Eerdere digitale brieven:
Van de voorzitter 1
Van de voorzitter 2
Van de voorzitter 3

 

E