Binnenkort in De Kapel

  • 1 okt Ad Stam, lezing: Zinvol oud(er) worden
  • 3 okt Katrijne Bezemer, gesprekskring: Verborgen wijsheden van de gnostiek
  • 8 okt Kick Bras, lezing: Onuitsprekelijk paradijs. De groene spiritualiteit van Thomas Merton.
  • 15 okt Johanna Priester, lezing: Allemaal ontwikkeling.
  • 22 okt Babette Holtmann en Hans Kunneman, muzikale familievoorstelling: Er was eens een zieltje
  • 24 okt Poëziebijeenkomst
  • 29 okt Peter Samwel, lezing: Jij in de kinderrij; Over geboorteposities en persoonlijkheidskenmerken

Lezing Monika Rietveld, thema: Soefisme, geschiedenis en poëzie.

Op 6 december spreekt Monika Rietveld over Soefisme, geschiedenis en poëzie.

Aanvang: 10.30 uur

Deze ochtend maken we kennis met een stukje geschiedenis van het Soefisme, van de Soefi Beweging en haar grondlegger Hazrat Inayat Khan. Verder gaan we op reis door de poëzie en muziek van de soefi traditie. Reizigers op het soefipad laten zich hierdoor inspireren en raken, zij weten zich in dat geraakt zijn verbonden met de Ene.

Monika Rietveld woont in Huizen en  is voorganger van Vrijzinnigen Nederland. Zij werkt als pastoraal werker bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, een gemeenschap waarin de verschillende denominaties van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnigen Nederland samen gaan.
Daarnaast is zij hoofd Universele Eredienst bij de International Sufi Movement, waar Soefi Beweging Nederland een onderdeel van is.
Monika liep verschillende malen op de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela die zij ziet als metafoor van onze levensweg. Zoals ook mensen die zich wijden aan het soefipad pelgrims zijn op het soefipad.

Aanmelden voor een bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk de zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt u nu verzocht bij binnenkomst in De Kapel een  mondkapje te dragen.  Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen.