Binnenkort in De Kapel

  • 26 May Ruud Bartlema, lezing: Geraakt door het vuur; over het werk van H.N.Werkman aan de hand van afbeeldingen
  • 2 Jun Dirk van de Glind, lezing:  Het lef om op te staan – Over de Bijbel als het Oude Boek van Liefde  
  • 9 Jun Peter Samwel, lezing:  Geheimen van reïncarnatie
  • 16 Jun Herman van Tuijl, lezing: Het mysterie van de Liefde 
  • 23 Jun Carin Wennink, lezing: Weg van het labyrint
  • 30 Jun Katrijne Bezemer, muzikale lezing: Muziek en Bijbel

Lezing Aart Mak, thema: De kracht van rituelen.

Op zondag 15 november verzorgt Aart Mak een lezing met als thema:  De kracht van rituelen.

Aanvang: 10.30 uur

Rituelen zijn meer dan woorden. Het zijn vooral gebaren en handelingen die mensen vanouds in hun gemeenschappen hebben ontwikkeld om het onverwachte of onvermijdelijke tot bedaren te brengen. Toen velen nog magisch dachten, waren er allerlei rituelen om de onzichtbare machten en krachten te bezweren en de verborgen samenhang der dingen een gunstige wending te geven.

Nog steeds is een ritueel een doordachte manier om wat gebroken is te helen. Dat gebeurt door het te verbeelden, vorm te geven, te herhalen als het ware – en de bijpassende gevoelens ruimte te geven.

Over wat rituelen zijn en waarom mensen te allen tijde rond rituelen zullen samenkomen, ongeacht hun geloof of levensovertuiging, gaat het deze ochtend.

Aart Mak is sinds augustus 2019 met pensioen. Hij was daarvoor jarenlang pastor voor veel radioluisteraars en andere passanten. Hij heeft zich in die jaren ook intensief beziggehouden met de rituelen bij de dood, schreef daarover twee boeken en blijft op dat vlak actief als columnist, supervisor van uitvaartleiders en collega-voorgangers en is zelf nog regelmatig voorganger bij uitvaarten. Met Astrid woont hij sinds begin oktober in het pand in oud-Velsen dat tot voor kort bekend stond als restaurant ‘Het Roode Hert’.

Aanmelden voor een bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk de zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt u nu verzocht bij binnenkomst in De Kapel een  mondkapje te dragen.  Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen.