Binnenkort in De Kapel

  • 25 feb Katrijne Bezemer; lezing: Hildegard, Boeddha en de innerlijke tuin.
  • 3 mrt Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland
  • 10 mrt Simon Gusman; lezing:  Intieme vreemden; over de filosofie van Sartre en de Beauvoir
  • 17 mrt Kick Bras; lezing: Christelijke meditatie
  • 24 mrt Katrijne Bezemer; lezing: Zin zoeken in je leven. Een gevulde tafel.
  • 31 mrt Els Gielens; lezing: Paaszondag – herkennen we een wederopstanding in onszelf?
  • 7 apr Lieke Asma,lezing: Vrije wil: wegverklaren of doorgronden?
  • 14 apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Jan Taal; lezing: De kracht van verbeelding als leidraad in het leven.

Op zondag 13 juni a.s. verzorgt Jan Taal een lezing met als thema: De kracht van verbeelding als leidraad in het leven.

In het diepste van de verbeelding is de kern te vinden van wat en wie we zijn. Het gaat hierbij niet om bedenksels en oppervlakkige fantasieën, maar om contact met wat er diep van binnen in je leeft, je beroert en motiveert. Als je dat zonder vooringenomenheid doet, wordt het als een gebed, het brengt je in de boven-tijd-en-ruimtelijke dimensie, in contact met het levensbeginsel dat ons allen verbindt en universeel is.

In de lezing zal ik voorbeelden laten zien uit mijn psychologie praktijk, van mensen die de weg in het leven zoeken, na een ziekte of een crisis of uit innerlijke noodzaak. Ook de psychologische en spirituele achtergronden komen aan de orde, evenals de valkuilen.

Jan Taal (1949) is sinds 1978 actief in de ontwikkeling van imaginatie. Hij is gezondheidszorg-psycholoog en heeft een praktijk voor psychologische behandeling en voor coaching sinds 1980 tot op heden in Amsterdam. De Amsterdam School voor Imaginatie leidt hij vanaf de oprichting in 1985. Hij verdiepte zich in oosterse en westerse spirituele tradities

Aanmelden voor de bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk  zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt u nu verzocht bij binnenkomst in De Kapel een  mondkapje te dragen.  Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingang