Binnenkort in De Kapel

  • 25 feb Katrijne Bezemer; lezing: Hildegard, Boeddha en de innerlijke tuin.
  • 3 mrt Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland
  • 10 mrt Simon Gusman; lezing:  Intieme vreemden; over de filosofie van Sartre en de Beauvoir
  • 17 mrt Kick Bras; lezing: Christelijke meditatie
  • 24 mrt Katrijne Bezemer; lezing: Zin zoeken in je leven. Een gevulde tafel.
  • 31 mrt Els Gielens; lezing: Paaszondag – herkennen we een wederopstanding in onszelf?
  • 7 apr Lieke Asma,lezing: Vrije wil: wegverklaren of doorgronden?
  • 14 apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Bijeenkomst vervalt

 

Op zondag 14 februari verzorgt Iris Hartog een lezing met als thema: Voltooid leven? Doodwensen bij ouderen die niet ernstig ziek zijn

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

De afgelopen jaren is er veel maatschappelijke en politieke discussie geweest over ‘voltooid leven’: de vraag of het voor ouderen zonder ernstige ziekte makkelijker gemaakt moet worden om uit het leven te stappen, bijvoorbeeld middels euthanasie of hulp bij zelfdoding. In deze lezing zal worden verteld over het grootschalige onderzoek dat in 2019 is gedaan naar het aantal mensen dat het leven als ‘voltooid’ ervaart, en de ervaringen van deze mensen. Daarna zal worden ingegaan op verschillende ethische, levensbeschouwelijke en juridische argumenten vóór en tegen het mogelijk maken van euthanasie of hulp bij zelfdoding voor deze groep. Na de lezing is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Iris Hartog studeerde Humanistiek, met als focus (beroeps-)ethiek en morele oordeelsvorming. Na gewerkt te hebben als ’trainer morele oordeelsvorming’ in publieke organisaties, maakte zij met haar promotieonderzoek de stap naar de medische wereld. Komend voorjaar zal zij haar proefschrift verdedigen over de manier waarop mensen betekenis geven aan ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, en de plek die de gebeurtenis krijgt in het levensverhaal. In 2019 werkte Iris aan het onderzoek naar ‘Voltooid leven’, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Momenteel is zij docent Medische Ethiek aan het ErasmusMC, onderzoeker ‘palliatieve geneeskunde’ in het LUMC en ethicus-lid van een van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

Aanmelden voor de bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk  zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt u nu verzocht bij binnenkomst in De Kapel een  mondkapje te dragen.  Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingang