Binnenkort in De Kapel

  • 14 Apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 Apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 Apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Drs. Klaas Laan; lezing: Onvoltooide goden

Op zondag 20 februari a.s. verzorgt Klaas Laan een lezing met als thema: Onvoltooide goden

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

Hoe kun je de dimensies in je leven (materieel, sociaal, spiritueel) op elkaar afstemmen? Hoe beter jou dit lukt, hoe meer autonomie je uit kunt stralen. De religieuze traditie zegt dat we goden zijn. Oké, maar dan wel in de dop! Wie het dagelijks leven met de onzichtbare wereld kan verbinden, kan beter switchen tussen de verschillende golflengten van zijn bewustzijn. Met meer kans op het ervaren van grotere persoonlijke vrijheid. In de lezing worden hiervoor inzichten aangedragen en besproken.

Wie op reis gaat bereidt zich voor. Tijdens de inleiding reikt Klaas Laan, in de betekenis zoals hierboven omschreven, daarvoor elementen aan. Hij doet dit vanuit zijn achtergrond en ervaring op spiritueel en dieptepsychologisch gebied. Hij heeft een praktijk in Zandvoort voor Jungiaanse psychotherapie.

Vóór mijn therapiepraktijk, die ik sinds 2006 heb, was ik consultant voor Human Resources, trainer teamontwikkeling en adviesvaardigheden, ook in België, Frankrijk en Duitsland. Ook gaf ik 15 jaar les op de Hogeschool Amsterdam. 1949 geboren. Gehuwd, 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik vertaal boeken over spiritualiteit uit het Frans van spiritueel filosoof en pedagoog Omraam Mikhaël Aïvanhov. Voorts publiceer ik af en toe artikelen over spiritualiteit en dieptepsychologie, zoals bijvoorbeeld in het Bres Magazine.

Aanmelden voor een bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Leonie van der Mispel (tel 06 44612961  ) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk de zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt u nu verzocht bij binnenkomst in De Kapel een  mondkapje te dragen.  Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen.