Binnenkort in De Kapel

  • 25 feb Katrijne Bezemer; lezing: Hildegard, Boeddha en de innerlijke tuin.
  • 3 mrt Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland
  • 10 mrt Simon Gusman; lezing:  Intieme vreemden; over de filosofie van Sartre en de Beauvoir
  • 17 mrt Kick Bras; lezing: Christelijke meditatie
  • 24 mrt Katrijne Bezemer; lezing: Zin zoeken in je leven. Een gevulde tafel.
  • 31 mrt Els Gielens; lezing: Paaszondag – herkennen we een wederopstanding in onszelf?
  • 7 apr Lieke Asma,lezing: Vrije wil: wegverklaren of doorgronden?
  • 14 apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Lezing Katrijne Bezemer, thema: Verhalen van inspiratie en troost

Op zondag 1 november zal drs. Katrijne Bezemer een lezing geven over het thema ‘Verhalen van inspiratie en troost’.

Oude (volks)verhalen, sprookjes en verhalen uit diverse religieuze tradities kunnen ons in onze tijd nog steeds aanspreken. We kunnen uit deze verhalen belangrijke levenslessen halen. Het blijkt dat denkers en schrijvers uit diverse culturen met overeenkomstige symbolen en thema’s werkten. Op deze ochtend worden het klassieke sprookje Sneeuwwitje, een verhaal uit de Bijbel over een storm op een meer, en een ander oud verhaal, naast elkaar geplaatst. We gaan daarbij op zoek naar patronen, verschillen en overeenkomsten. Wat willen de verhalen ons leren? Wat kun je letterlijk nemen, wat juist niet? Het blijkt dat er veel meer onder de oppervlakte van een verhaal verborgen is, dan eerst lijkt. Het belangrijkste verhaal van de ochtend is ieders eigen ‘levensverhaal’ of situatie. Juist nu in deze vreemde coronatijd. De bedoeling is dat in de lezing dat in een breder perspectief komt te staan.

Ds. Katrijne Bezemer is voorganger van De Kapel in Bloemendaal en Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg, afdelingen van Vrijzinnigen Nederland. Zij is theologe en historica. Haar speciale interessegebieden zijn de gnosis en mystiek. In 2011 verscheen Op weg met de gnosis. Een alternatief christendom (Synthese) van haar hand.

Aanmelden voor een bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk de zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt u nu verzocht bij binnenkomst in De Kapel een  mondkapje te dragen.  Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen.