Binnenkort in De Kapel

  • 1 okt Ad Stam, lezing: Zinvol oud(er) worden
  • 3 okt Katrijne Bezemer, gesprekskring: Verborgen wijsheden van de gnostiek
  • 8 okt Kick Bras, lezing: Onuitsprekelijk paradijs. De groene spiritualiteit van Thomas Merton.
  • 15 okt Johanna Priester, lezing: Allemaal ontwikkeling.
  • 22 okt Babette Holtmann en Hans Kunneman, muzikale familievoorstelling: Er was eens een zieltje
  • 24 okt Poëziebijeenkomst
  • 29 okt Peter Samwel, lezing: Jij in de kinderrij; Over geboorteposities en persoonlijkheidskenmerken

Vrouwen in de bijbel, religieuze bijeenkomst Remonstrantse kerk

Op zondag 5 maart is er een gezamenlijke dienst van de Kleine Kerken Kennemerland (KKK). Dit jaar opnieuw in de Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, 2011 VC Haarlem. Het thema voor de dienst is Vrouwen in de bijbel. Aanvang 10.30  uur.

Bij de KKK horen De Remonstrantse kerk en de Doopsgezinden in Haarlem, De Nieuwe Kring  Aerdenhout en De Kapel Bloemendaal.  Op basis van een lange traditie ontmoeten we elkaar op deze zondag in een van elkaars kerkgebouwen. Het thema wordt verder uitgewerkt door de voorbereidingsgroep. In elk geval bestaat de bijeenkomst uit een overdenking met muziek. Wanneer er meer bekend is dan zullen wij dit via de Nieuwsbrief en op de website www.dekapel-bloemendaal.nl laten weten.