Binnenkort in De Kapel

  • 26 mrt Katrijne Bezemer; religieuze bijeenkomst, thema: Contemplatie in eigen huis.
  • 2 apr Ton Roumen; lezing: Omarm jezelf 
  • 9 apr Nel Verburg; religieuze viering, thema:  Een nieuwe tijd.
  • 16 apr Laurens ten Kate; lezing: De toekomst van de vrijzinnigheid; Religiositeit tussen vrijheid en gemeenschap
  • 23 apr Bert Keizer; lezing: Het hedendaagse sterven en de misschien wat overdreven aandacht voor de zelfgekozen dood.
  • 30 apr Dirk van de Glind; lezing: Depressiviteit en stress.

Vrouwen in de bijbel, religieuze bijeenkomst Remonstrantse kerk

Op zondag 5 maart is er een gezamenlijke dienst van de Kleine Kerken Kennemerland (KKK). Dit jaar opnieuw in de Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, 2011 VC Haarlem. Het thema voor de dienst is Vrouwen in de bijbel. Aanvang 10.30  uur.

Bij de KKK horen De Remonstrantse kerk en de Doopsgezinden in Haarlem, De Nieuwe Kring  Aerdenhout en De Kapel Bloemendaal.  Op basis van een lange traditie ontmoeten we elkaar op deze zondag in een van elkaars kerkgebouwen. Het thema wordt verder uitgewerkt door de voorbereidingsgroep. In elk geval bestaat de bijeenkomst uit een overdenking met muziek. Wanneer er meer bekend is dan zullen wij dit via de Nieuwsbrief en op de website www.dekapel-bloemendaal.nl laten weten.