Binnenkort in De Kapel

  • 14 Apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 Apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 Apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Vrouwen in de bijbel, religieuze bijeenkomst Remonstrantse kerk

Op zondag 5 maart is er een gezamenlijke dienst van de Kleine Kerken Kennemerland (KKK). Dit jaar opnieuw in de Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, 2011 VC Haarlem. Het thema voor de dienst is Vrouwen in de bijbel. Aanvang 10.30  uur.

Bij de KKK horen De Remonstrantse kerk en de Doopsgezinden in Haarlem, De Nieuwe Kring  Aerdenhout en De Kapel Bloemendaal.  Op basis van een lange traditie ontmoeten we elkaar op deze zondag in een van elkaars kerkgebouwen. Het thema wordt verder uitgewerkt door de voorbereidingsgroep. In elk geval bestaat de bijeenkomst uit een overdenking met muziek. Wanneer er meer bekend is dan zullen wij dit via de Nieuwsbrief en op de website www.dekapel-bloemendaal.nl laten weten.