Binnenkort in De Kapel

  • 14 Apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 Apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 Apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Nelleke Canters; lezing over Albert Camus: ‘Onmacht tegenover het leven is niet absoluut’.

Op zondag 21 november verzorgt Nelleke Canters een lezing over Albert Camus met als thema: ‘Onmacht tegenover het leven is niet absoluut’.

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

In het werk van Albert Camus staat de idee centraal dat het ‘absurde’, de confrontatie tussen onze wil om de wereld te beheersen en de weigering van deze wereld om daar aan te voldoen, ons hele mens-zijn bepaalt. Deze gedachte heeft hij op aangrijpende en zeer herkenbare wijze uitgewerkt in o.a. zijn roman De Pest (1947).

Wanneer in 2020 de pandemie Covid 19 de hele wereld in haar greep heeft wordt De Pest van Camus in zeer grote oplages herdrukt en uitgegeven. Over de gehele wereld is er plots een enorme vraag naar dit werk. De reden? Mensen herkennen de existentiële angst en het absurde van hun existentie in de roman, nu ze zelf getroffen worden door een pandemie.

De roman gaat over de stad Oran waar de pest uitbreekt en de stad in quarantaine wordt opgesloten. Na verloop van tijd vervlakken alle emoties en de mens wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop. Hij ervaart de absurditeit van het leven en de zinloosheid die dat met zich meebrengt. Alle vanzelfsprekendheden verdwijnen vanwege onmacht iets aan de situatie te kunnen veranderen.

Toch is Camus onmacht tegenover het leven niet absoluut, maar betrekkelijk. De tragiek van het menselijk bestaan komt niet alleen tot uitdrukking in het feit dat de mens gevoelsmatig en verstandelijk zijn leven en de wereld met absurditeit bekleedt. Zij openbaart zich ook in de revolte tegen die onbegrijpelijk bestaansconditie. De revolte die de mens uit zijn oorspronkelijke eenzaamheid haalt en waardoor het individuele lijden tot een gezamenlijk lijden wordt.

Drs. Nelleke Canters was 25 jaar docent filosofie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel en verzorgt ieder jaar een denkvakantie in samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten. Van haar hand verscheen in 2018 het boek Pluraliteit van de Levenskunsten.

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet meer nodig. Wel behouden we in De Kapel  de mogelijkheid om voldoende afstand te bewaren. We gaan er vanuit dat u gevaccineerd bent, van corona genezen bent of door middel van een test de zekerheid hebt dat u niet besmet bent. Mocht u de bekende klachten hebben die op corona kunnen wijzen, willen we u vragen om niet naar De Kapel te komen.