Binnenkort in De Kapel

  • 3 dec Martijn Rozing; lezing: Humanistische spiritualiteit
  • 10 dec Corine de Jong; lezing: Dankbaarheid in uitdagende tijden
  • 17 dec Advents-kerstviering

Lisette van Hulst; lezing: ‘Oordeelt niet’ – wat betekent dat in de praktijk?

Op zondag 24 april a.s. verzorgt Lisette van Hulst een lezing met als thema ‘Oordeelt niet – wat betekent dat in de praktijk?’

Aanvang: 10.30 uur.

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

Hoewel de beginselen van onze christelijk-humanistische cultuur al eeuwenlang door talloze mensen worden onderschreven, vinden de meesten van ons het nog steeds lastig en vaak zelfs onmogelijk om een aantal van die beginselen daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Onze naasten liefhebben als onszelf, dat willen we nog wel proberen, maar niet oordelen? Als u nu denkt, ‘dat kan toch ook helemaal niet, wat zou er van onze samenleving terechtkomen als we niet meer zouden oordelen?’, kom dan naar deze lezing. We zullen samen onderzoeken hoe we onze neiging om te oordelen zo kunnen verstaan en gebruiken dat we in ons leven niet alleen veel meer liefde en compassie ervaren voor onszelf en anderen, maar ook meer vrijheid, vervulling en vrede.

Drs Lisette van Hulst studeerde Filosofie en Engelse Taal- en Letterkunde en verdiepte zich naast haar werk als docent Wetenschappelijk schrijven in vele levensbeschouwelijke benaderingen, zoals het Christelijk geloof, het Boeddhisme, gedragspsychologie, Mindfulness en Geweldloze Communicatie. Daarbij viel het haar op dat al deze benaderingen waardevolle inzichten te bieden hebben die elkaar kunnen aanvullen en verrijken. Ze tracht deze inzichten en samenhangen te verwoorden op een manier die tegenstrijdigheden aan het licht brengt, misverstanden opheldert en handelingsperspectieven biedt.

  • Voor het bezoeken van de zondagochtendbijeenkomsten is opgave vooraf niet meer nodig.