Binnenkort in De Kapel

  • 2 okt Kees Voorhoeve, lezing: De mystieke visie van Jacob Boehme.
  • 4 okt Leeskring Gnostiek
  • 9 okt Johan de Wit, lezing: De kwetsbare democratie
  • 16 okt Sandra Langereis, lezing: Dwarsdenker ERASMUS: geliefd en gehaat als ’s werelds allereerste Bijbelhistoricus.
  • 19 okt Poëzie-middagen
  • 23 okt Jarek Kubacki, religieuze bijeenkomst, thema: Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd…; Over het religieus humanisme.
  • 30 okt Judith van der Wildt en Bobbie Blommesteijn, thema: Tijd.
  • 16 nov Poëzie-middagen

Lidy Schutten; lezing: Ben ik trouw gebleven aan het kind in mij?

Op 13 maart houdt Lidy Schutten een lezing in De Kapel over het thema

Ben ik trouw gebleven aan het kind in mij?

Dit is één van de wezenlijke vragen die aan de orde komen in de door haar uitgebrachte roman Marit. Nu haar levenseinde nadert, na een veelbewogen leven, reflecteert de hoofdpersoon op de bepalende momenten in haar leven. “Ben ik nog dezelfde die ik altijd al was of ben ik een andere vrouw geworden? Vind ik nog het kind in mij?”.

Lidy Schutten werkte onder meer als kerkelijk werker ouderenpastoraat binnen de PKN-gemeente Haarlem Noord en was geestelijk verzorger in Stichting Kennemerhart in Haarlem. Haar werkervaring heeft haar geleerd dat een mensenleven soms grillig kan verlopen. Ze is altijd geboeid geweest door de verschillende manieren waarop mensen zich verhouden tot hun levensloop. in 2019 is ze gaan schrijven aan een fictief levensverhaal. Marit is haar debuutroman.

  • Voor het bezoeken van de zondagochtendbijeenkomsten is opgave vooraf niet meer nodig. Wel  blijven we het gebruik van een mondkapje adviseren bij het in- en uitgaan van De Kapel. Hoewel de 1,5 meter afstand niet meer verplicht is, behouden we wel deze mogelijkheid in het rechter gedeelte van De Kapel.