Binnenkort in De Kapel

  • 14 Apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 Apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 Apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Lezing Rico Sneller, thema: Extase: tussen filosofie, kunst en religie

Op 8 december houdt Dr Rico Sneller een lezing met als thema Extase: tussen filosofie, kunst en religie.
Aanvang: 10.30 uur

Sedert Plato geldt Eros als een oer-ervaring van mensen. De filosofie wordt door de Eros beheerst, en waarschijnlijk geldt dit ook voor de kunst en misschien zelfs voor de religie. De vraag is alleen: wat is Eros? Is het een kosmische kracht die zich alleen lichamelijk uit? Of is het juist een geestelijke kracht? Is het eigenlijk wel zinvol om hier een onderscheid tussen ‘lichaam’ en ‘geest’ te maken? De stelling die ik in deze lezing wil voorleggen is dat Eros te maken heeft met extase. Extase is een menselijke grondervaring. Zonder contact met deze ervaring verdroogt het leven al spoedig.
In mijn betoog zal ik mij verhouden tot twee grote denkers van de extase: Plato (427-347) en Ludwig Klages (1872-1956).
Het is voor mij belangrijk te laten zien dat Eros het denken niet schuwt maar juist nodig heeft. Mits dit intellect zich maar overgeeft aan een diepe stuwkracht, zonder welke het verzandt in spitsvondigheden en bitter scepticisme.

Dr Rico Sneller (1967) is als universitair docent filosofie en ethiek werkzaam geweest bij de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is geïnteresseerd in buitengewone ervaringen en veranderde bewustzijnstoestanden, variërend van extase en roes tot helderziendheid en mystiek. Zijn belangstelling voor Oosterse denktradities heeft zijn blik gescherpt voor de vele momenten in de Westerse filosofie die de ervaring benadrukken. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de Duitse Romantiek, met daarin o.a. Carl du Prel (1833-1899) en Ludwig Klages, alsook naar de filosofie van Jacques Derrida (1930-2004). Samen met Hans Gerding en Hein van Dongen publiceerde hij Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen (Ten Have 2013). Momenteel werkt hij aan een boek met de titel Into It: Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Publishers 2020).