Binnenkort in De Kapel

  • 26 May Ruud Bartlema, lezing: Geraakt door het vuur; over het werk van H.N.Werkman aan de hand van afbeeldingen
  • 2 Jun Dirk van de Glind, lezing:  Het lef om op te staan – Over de Bijbel als het Oude Boek van Liefde  
  • 9 Jun Peter Samwel, lezing:  Geheimen van reïncarnatie
  • 16 Jun Herman van Tuijl, lezing: Het mysterie van de Liefde 
  • 23 Jun Carin Wennink, lezing: Weg van het labyrint
  • 30 Jun Katrijne Bezemer, muzikale lezing: Muziek en Bijbel

Lezing. Drs. Katrijne Bezemer: De verborgen Goethe

Op zondag 2 juni om 10.30 uur zal Katrijne Bezemer een lezing houden over het thema De verborgen Goethe.
Johann Wolfgang (von) Goethe (1749 – 1832) is vooral bekend als één van het grote duo Duitse schrijvers en dichters waartoe ook Schiller behoort. Pas veel later ontdekte de spreker dat Goethe meer verborgen interesses buiten zijn schrijverschap om had.
Zo hield Goethe zich ook bezig met de kleurenleer waartoe hij de schilderkunst analyseerde en een reis naar Italië ondernam.
De kleurenleer had voor Goethe te maken met het vraagstuk hoe de menselijke psyche door kleuren/energiestromen beïnvloed wordt.
Een tweede verborgen interesse van Goethe lag in de mystiek en vooral de islamitische mystiek die in het Westen vrijwel onbekend was. Beide interessegebieden werden in zijn tijd wat weggemoffeld omdat men deze een smet op Goethes goede naam vond werpen. Op deze ochtend worden deze verborgen onderwerpen die het diepere leven van de mens betreffen, weer eens in de schijnwerpers gezet.
Drs. Katrijne Bezemer is voorganger van de afdelingen Zuid-Kennemerland (Bloemendaal) en Voorburg van Vrijzinnigen Nederland. Zij heeft theologie en geschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Haar interessegebieden zijn de gnosis en de mystiek.