Binnenkort in De Kapel

  • 3 dec Martijn Rozing; lezing: Humanistische spiritualiteit
  • 10 dec Corine de Jong; lezing: Dankbaarheid in uitdagende tijden
  • 17 dec Advents-kerstviering

Jeanne Traas-Hageman; ontmoeting – over de bestaanswijze van het HEBBEN en de bestaanswijze van het ZIJN.

Op 26 september verzorgt Jeanne Traas-Hageman een Ontmoeting op zondagmorgen – over de bestaanswijze van het HEBBEN en de bestaanswijze van het ZIJN.

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

Mevrouw Jeanne Traas-Hageman, Enschede, emeritus contextueel pastor namens Vrijzinnigen Nederland, zou graag willen ingaan op dit thema, juist nu de Corona-pandemie ons als het ware dwingt na te denken over de vragen hoe wij mensen kunnen bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat voor alle natuur.

Laten we ons “inpakken” door een levensdoel om te bezitten, of is er een actieve, op solidariteit gebaseerde betrokkenheid bij de medemens mogelijk, die het gefixeerd zijn op het “hebben” overwinnen kan?

Aan de hand van inzichten van Erich Fromm, Boeddha, Jezus, Meister Eckhart, Karl Marx en Albert Schweitzer kunnen we met dit thema samen een ochtend bezig zijn. Passende gedichten en muziekfragmenten zullen deze ontmoeting kunnen verrijken!

Aanmelden voor de bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk  zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.