Binnenkort in De Kapel

  • 26 May Ruud Bartlema, lezing: Geraakt door het vuur; over het werk van H.N.Werkman aan de hand van afbeeldingen
  • 2 Jun Dirk van de Glind, lezing:  Het lef om op te staan – Over de Bijbel als het Oude Boek van Liefde  
  • 9 Jun Peter Samwel, lezing:  Geheimen van reïncarnatie
  • 16 Jun Herman van Tuijl, lezing: Het mysterie van de Liefde 
  • 23 Jun Carin Wennink, lezing: Weg van het labyrint
  • 30 Jun Katrijne Bezemer, muzikale lezing: Muziek en Bijbel

Bijeenkomst vervalt

Onderstaande lezing komt helaas te vervallen

Op zondag 21 februari houdt Janneke Stegeman een lezing met als thema Body Language

In het Catharijne Convent in Utrecht is op dit moment de tentoonstelling Body Language te zien. Uiterst fysieke christelijke kust die niet zelden verwarrend is: bloed stroomt overvloedig, hellingen drinken uit moederborsten en gender blijkt vloeiend. Mij bracht dit soort kunst, om het vroom te zeggen, dichter bij Jezus. In deze lezing vertel ik over de betekenissen van die bloederigheid en lijfelijkheid, en bijvoorbeeld over hoe de vijfde wond van Jezus een vulva werd. Het is vaak verrassend relevant, omdat Christelijke tradities vaak zo normatief en beperkend zijn geweest voor onze lichamen. En ook omdat bijvoorbeeld gender ook vandaag een veelbesproken thema is. Het is ook persoonlijk: nu ik zelf afgelopen jaar moeder ben geworden, heeft mijn eigen lichaam er als het ware een taal bij gekregen. Ik snap opeens heel goed dat Bernard van Clairvaux borstvoeding geven en eucharistie met elkaar verbindt.

Dr Janneke Stegeman (Woudenberg, 1980) is Oudtestamentica. Ze houdt zich bezig met religie en conflict, en met postkoloniale en onbetamelijke theologie. Van juni 2016 tot september 2017 was ze Theoloog des Vaderlands. Janneke schreef o.a. ‘Heb je hem weer, 24 preken voor sceptici en andere gelovigen’ en ‘Alles moet anders. Bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders.’ In 2014 promoveerde ze op het proefschrift ‘Decolonizing Jeremiah.’

Momenteel werkt Janneke bij Mensen met een Missie als coordinator van het Irak/Kurdistan programma, maakt ze de podcast Janneke & Jonatan over hedendaagse zingeving en is ze freelance theoloog.