Binnenkort in De Kapel

  • 25 feb Katrijne Bezemer; lezing: Hildegard, Boeddha en de innerlijke tuin.
  • 3 mrt Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland
  • 10 mrt Simon Gusman; lezing:  Intieme vreemden; over de filosofie van Sartre en de Beauvoir
  • 17 mrt Kick Bras; lezing: Christelijke meditatie
  • 24 mrt Katrijne Bezemer; lezing: Zin zoeken in je leven. Een gevulde tafel.
  • 31 mrt Els Gielens; lezing: Paaszondag – herkennen we een wederopstanding in onszelf?
  • 7 apr Lieke Asma,lezing: Vrije wil: wegverklaren of doorgronden?
  • 14 apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Jaap-Willem Hutter; lezing: Het Soefisme van Inayat Khan en de betekenis voor deze tijd.

Op zondag 28 januari verzorgt Jaap-Willem Hutter een lezing met als thema: Het Soefisme van Inayat Khan en de betekenis voor deze tijd.

Aanvang 10.30 uur. Locatie:  Potgieterweg 4, Bloemendaal.
Toegang : richtbedrag van € 10 ter dekking van kosten.

Tijdens de lezing komt een aantal aspecten van het Soefisme, zoals een eeuw geleden door Inayat Khan vanuit India naar het westen gebracht, aan de orde.
Eerst zal een korte schets worden gegeven van de persoon en het leven van Inayat Khan. Vervolgens wordt ingegaan op de kernpunten van zijn boodschap, waaronder de overtuiging dat de “waarheid” de bron is van elke religie, maar dat de vormgeving verschilt doordat elke religie ontstond in een andere tijd, onder andere omstandigheden en door de persoonlijkheid van de brenger ervan.
De wijze waarop de boodschap van het Soefisme wordt vertolkt (via erediensten, meditaties, muzikale bijeenkomsten) zal worden toegelicht en een aantal van de rituelen, zoals gebruikt bij de eredienst zal worden getoond.

Jaap-Willem Hutter (1956) heeft het grootste deel van zijn leven gewerkt in een milieu-laboratorium, de laatste jaren als Technisch Directeur. Opgegroeid in een Gereformeerd gezin, maar was hij er altijd al op een of andere wijze van overtuigd, dat de “waarheid” in alle religies verborgen ligt, en niet alleen in het christendom. Dit bracht hem ertoe zich in 1990 aan te sluiten bij de Soefi gemeenschap in Haarlem. Hij vervult bestuurlijke functies op lokaal en landelijk niveau. Voorts leidt hij bijeenkomsten voor Soefi’s, maar ook voor belangstellenden, zoals hij ook al eerder heeft gedaan binnen De Kapel.