Binnenkort in De Kapel

  • 11 jun Hans Nijs; lezing: ‘De Bhagavad Gita en de weg van handeling’
  • 18 jun Hans Alma; lezing: ‘De spelende mens’.
  • 25 jun Katrijne Bezemer; lezing: Kunst en religieuze inspiratie.

Drs. Peter Vleugel, lezing; De Dode-Zeerollen in historisch perspectief geplaatst.

Op zondag 22 mei verzorgt Peter Vleugel een lezing met als thema: De Dode-Zeerollen in historisch perspectief geplaatst.

Aanvang: 10.30 uur.

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

De Dode-Zeerollen omvatten ruim 900 handschriften in het Hebreeuws, Aramees en Grieks, ze dateren van ongeveer 250 voor Christus tot rond 50 na Christus. Ze lagen verstopt in ontoegankelijke grotten van de Judeawoestijn en werden  pas in de twintigste eeuw gevonden.

De meest geheimzinnige zijn de sektarische teksten. Duidelijk wordt, dat er verschillende religieuze tradities naast elkaar waren in het Israël van 2000 jaar geleden, die vanuit een zeer verschillend perspectief naar geloof, beleving en teksten keken. Uit verschillende bronnen werd uiteindelijk een canon, lijst boeken die in de definitieve bijbel kwamen, samengesteld. Dit proces was ten tijde van Jezus nog niet volledig afgerond. In de lezing zal worden ingegaan op de historische en archeologische contexten en de verschillende perspectieven van de Dodezeeteksten en hun betekenis voor Joden en Christenen.

Drs. Peter Vleugel (1952) is geboren en getogen in Goes. Hij studeerde Geschiedenis en volgde de lerarenopleiding in economie en recht. Hij werkte ruim 27 jaar in het volwassenenonderwijs waar hij geschiedenis, maatschappijwetenschappen en culturele en kunstzinnige vorming gaf. Hij gaf jarenlang cursussen in kunstgeschiedenis. Kort na een bezoek aan Israël kwam de tentoonstelling over de Dodezeerollen in Nederland. Daar heeft hij een speciale studie van gemaakt die hij graag uitdraagt in lezingen en excursies.