Binnenkort in De Kapel

  • 2 okt Kees Voorhoeve, lezing: De mystieke visie van Jacob Boehme.
  • 4 okt Leeskring Gnostiek
  • 9 okt Johan de Wit, lezing: De kwetsbare democratie
  • 16 okt Sandra Langereis, lezing: Dwarsdenker ERASMUS: geliefd en gehaat als ’s werelds allereerste Bijbelhistoricus.
  • 19 okt Poëzie-middagen
  • 23 okt Jarek Kubacki, religieuze bijeenkomst, thema: Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd…; Over het religieus humanisme.
  • 30 okt Judith van der Wildt en Bobbie Blommesteijn, thema: Tijd.
  • 16 nov Poëzie-middagen

Drs. Katrijne Bezemer; interactieve bijeenkomst: “Wat zou u zeggen?”

Op zondag 14 november a.s. leidt drs. Katrijne Bezemer een interactieve bijeenkomst met het thema, “Wat zou u zeggen?”

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

In de bijeenkomst komen (actuele) vraagstukken op het terrein van filosofie,  godsdienst en kunst ter sprake. Een deel van de vraagstukken wordt aan de aanwezigen voorgelegd om een mening over te geven. De bedoeling is op een wat actievere wijze dan alleen als luisteraar aan een zondagochtendbijeenkomst deel te nemen. Vandaar de titel van de bijeenkomst.

Drs. Katrijne Bezemer is theoloog en historicus. Zij is werkzaam als voorganger bij Vrijzinnigen Nederland in Zuid-Kennemerland en in De Hoeksteen in Voorburg. Haar speciale interessegebieden zijn de gnosis en de mystiek.

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Gezien de nieuwe maatregelen rond corona gaan we er vanuit dat u volledig gevaccineerd bent, in de afgelopen 6 maanden van corona genezen bent of door middel van een test de zekerheid hebt dat u niet besmet bent. We behouden we in De Kapel  de mogelijkheid om voldoende afstand te bewaren.  We adviseren om bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Mocht u de bekende klachten hebben die op corona kunnen wijzen, willen we u vragen om niet naar De Kapel te komen.