Binnenkort in De Kapel

  • 11 jun Hans Nijs; lezing: ‘De Bhagavad Gita en de weg van handeling’
  • 18 jun Hans Alma; lezing: ‘De spelende mens’.
  • 25 jun Katrijne Bezemer; lezing: Kunst en religieuze inspiratie.

Dr. Sabine Lichtenstein, lezing:   Een ‘liaison dangereuse’; Muziek, lust, liefde en politiek bij Thomas Mann.

Op zondag 15 mei verzorgt Sabine Lichtenstein een bijeenkomst met als titel:  Een ‘liaison dangereuse’; Muziek, lust, liefde en politiek bij Thomas Mann.

Aanvang: 10.30 uur.

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

Thomas Manns hele werk zit vol muziek. Voor hem was muziek niet alleen een betoverende kunst, die verwees naar lust, liefde, dood en (a)politiek, maar ook een noodzakelijk Kwaad. Een goed begrip van de betekenis en de functie van muziek in Manns werk, en van zijn eigen muzikale technieken, vormt dus een handleiding (of leeswijzer) tot al zijn romans en novelles. Sabine Lichtenstein legt dat uit aan de hand van diverse fragmenten uit Thomas Manns werk en verduidelijkt haar uitleg met afbeeldingen en klinkende muziek.

Dr. Sabine Lichtenstein werd geboren in Jerusalem, getogen in Amsterdam en Antwerpen en opgeleid als musicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Daar werkte ze bijna drie decennia als staflid aan de Vakgroep Muziekwetenschap. Ze publiceert en verzorgt lezingen voor diverse gelegenheden op vele muziekterreinen. www.sabinelichtenstein.nl