Binnenkort in De Kapel

  • 19 May Paul Marselje, lezing:  Vrijmetselarij, wat is dat eigenlijk?
  • 26 May Ruud Bartlema, lezing: Geraakt door het vuur; over het werk van H.N.Werkman aan de hand van afbeeldingen
  • 2 Jun Dirk van de Glind, lezing:  Het lef om op te staan – Over de Bijbel als het Oude Boek van Liefde  
  • 9 Jun Peter Samwel, lezing:  Geheimen van reïncarnatie
  • 16 Jun Herman van Tuijl, lezing: Het mysterie van de Liefde 
  • 23 Jun Carin Wennink, lezing: Weg van het labyrint
  • 30 Jun Katrijne Bezemer, muzikale lezing: Muziek en Bijbel

Dr. Janneke Stegeman, lezing: Maria: over overgave en verzet.

Op zondag 19 juni spreekt Janneke Stegeman over het thema

Maria: over overgave en verzet.

Aanvang: 10.30 uur.

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

Mijn kennismaking met Maria, de moeder van Jezus, begon in het Catharijne-convent in Utrecht, jaren geleden. Ik was daar een paar weken voordat ik een lezing zou houden over Maria naar aanleiding van de Maria-tentoonstelling. Die werd opgebouwd en een geluidsartiest vroeg mensen Weesgegroetjes te lezen, fluisterend, als achtergrondgeluid. ‘Moeder van Goden Maagd, wees gegroet’ bad ik. Ik had niet zoveel met Maria, dacht ik. Er zijn zoveel stereotype beelden van wat vrouwen wel en niet zouden moeten zijn en Maria is een onhaalbaar ideaalbeeld gaan belichamen.  Toch brandden na mijn derde Weestgegroet tranen in mijn ogen. Het was het begin naar een zoektocht naar hoe ik me zou kunnen verbinden met Maria. Ik wil het over twee dingen hebben: haar lichaam en haar woorden. Wat het eerste betreft: het lichaam van Maria hebben. Dat is nadrukkelijk aanwezig: Maria wordt zwanger, baart een kind. Nu ik zelf moeder ben geworden, vraag ik me af hoe ze dat beleefde. Hoeveel zeggenschap had Maria over haar lichaam? Daarnaast: Maria is ze de meest afgebeelde vrouw ter wereld. Meestal is het probleem bij vrouwen niet zo zeer dat ze niet worden afgebeeld, maar dat ze niet worden geciteerd. Waar is haar inhoud gebleven? Waar zijn haar woorden?”

Dr. Janneke Stegeman is bijbelwetenschapper en publiek theoloog. Belangrijke thema’s voor haar zijn lichamelijkheid, bevrijding, rechtvaardigheid en de verbindingen tussen kolonialisme, christendom en racisme in Nederland. Ze schreef o.a. Alles moet Anders, Bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders. Janneke werkt als freelance theoloog en is programma directeur Irak en Koerdistan bij Mensen met een Missie. In 2017 was ze Theoloog des Vaderlands.