Binnenkort in De Kapel

  • 3 dec Martijn Rozing; lezing: Humanistische spiritualiteit
  • 10 dec Corine de Jong; lezing: Dankbaarheid in uitdagende tijden
  • 17 dec Advents-kerstviering

Dr. Rico Sneller; lezing:  Waarden: behoeften van de ziel in een tijd van ontworteling.

Op zondag 5 november  a.s. verzorgt Rico Sneller een lezing over het thema:  Waarden: behoeften van de ziel in een tijd van ontworteling.

10.30 uur. Locatie:  Potgieterweg 4, Bloemendaal.
Toegang : richtbedrag van € 10 ter dekking van kosten.

In een tijd waarin veel mensen zich ontworteld voelen, ontdekken we een nieuwe betekenis van ‘waarden’. Het zijn behoeften van onze ziel. Bij waarden kun je denken aan bijvoorbeeld: liefde, rechtvaardigheid, creativiteit, schoonheid of moed. Zo in het algemeen geponeerd, lijken het maar woorden. Maar als we ons erop bezinnen wat waarden eigenlijk zijn, kunnen we deze woorden weer levend maken en er iets in herkennen wat we broodnodig hebben om te kunnen leven.
In zijn lezing zal Rico Sneller ingaan op de gevoelskant van waarden. Die wordt vaak over het hoofd gezien. Waarden verbinden: ze verbinden niet alleen mensen onderling, maar ze verbinden ook hoofd en hart. Om dat goed te kunnen, is het nodig dat we ons eerst op onszelf bezinnen. Zou het zo kunnen zijn dat waarden een diepe innerlijke behoefte van onze ziel tot uitdrukking brengen?
Inspiratie voor zijn betoog ontleent Rico Sneller onder andere aan de Franse filosoof Simone Weil (1909-1943), van wie recent de tekst L’enracinement (Verworteling) is vertaald, en de Canadese filosoof Martha Nussbaum (1947).

Dr Rico Sneller (1967) is als universitair docent filosofie en ethiek werkzaam geweest bij de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Eindhoven. Momenteel werkt hij voor de Vrije Academie, HOVO Brabant, Academy Depth Psychology e.a. Hij is geïnteresseerd in buitengewone ervaringen en veranderde bewustzijnstoestanden, variërend van extase en roes tot helderziendheid en mystiek.
Met enkele psychiaters en therapeuten is hij betrokken bij initiatieven rond een herijking van diagnostische praktijken.
Enkele recente publicaties: Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen (met Hans Gerding en Hein van Dongen), Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul, en Het raadsel Socrates (ISVW 2021). Zie ook www.ricosneller.nl