Binnenkort in De Kapel

  • 3 dec Martijn Rozing; lezing: Humanistische spiritualiteit
  • 10 dec Corine de Jong; lezing: Dankbaarheid in uitdagende tijden
  • 17 dec Advents-kerstviering

Wim Cerutti, lezing: De denkbeelden van Coornhert.

Op zondag 19 februari verzorgt Wim Cerutti een lezing met als thema: De denkbeelden van Coornhert.

Aanvang:10.30 uur. Locatie: Potgieterweg 4, Bloemendaal

De humanist, theoloog en filosoof Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) was een onvermoeibaar strijder voor verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid van alle mensen en van vrijheid van geweten, drukpers en godsdienst. Kritisch denken en het zoeken naar de waarheid achtte hij van groot belang. Zijn hele leven stond in het teken van het verbeelden (in zo’n 300 prenten) en het toelichten (in circa 150 publicaties) van zijn ideeën. Hij was erg kritisch, zowel over de katholieke kerk als over de gereformeerden. Zo werd hij de held van niemand en de vijand van velen. Van de grote vrijdenkers Erasmus, Coornhert, Descartes en Spinoza is hij ongetwijfeld de minst bekende.

Mr. W.G.M. Cerutti MBA was plaatsvervangend gemeentesecretaris van Haarlem. Hij publiceert veel over de geschiedenis van deze stad. Hij is voorzitter van de Coornhert Stichting Haarlem.

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.