Binnenkort in De Kapel

  • 14 Apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 Apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 Apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Wil Kouwenberg, lezing: Geen sneeuwvlok valt ooit op de verkeerde plaats

De lezing van Pauline Weseman over ‘Ziel zoekt zin’ kan op zondag 5  februari a.s. helaas niet doorgaan. Naar verwachting zal Pauline Weseman op een later moment de lezing alsnog verzorgen. 

Op zondag 5 februari a.s.  houdt Wil Kouwenberg een lezing over: Geen sneeuwvlok valt ooit op de verkeerde plaats.

Een uitspraak van Lao-tse. Een simpele zin die ons uitnodigt onze gedachten over ons eigen leven te belichten. De diepe betekenis achter deze simpele woorden verwijzen naar de perfectie van het leven, van de scheppende goddelijke wijsheid, waarin wij als mens allemaal onze eigen speciale plek innemen, samen met al onze aardse mede reisgenoten. Allemaal met een eigen taak en van betekenis om ons in dit leven te scholen. De ziel te scholen naar verdere bewustwording via een leven op aarde. Dat ervaren we via ons lichaam en krijgt vorm in een persoonlijk leven.

Veel problemen ontstaan in ons leven als we ons alleen identificeren met ons aardse leven en vergeten dat we niet alleen mens van de aarde maar ook van de hemel zijn.

Graag wil ik met jullie mijn gedachten delen over de betekenis van deze woorden. Delen over onze eigen ervaringen en opvattingen.

Wil Kouwenberg (1944) was in haar werkzame leven psychosociaal therapeut en spiritueel lesgeefster. Naast trainingen rondom thema’s als ‘Vrede maken met jezelf en je leven’, begeleidt zij ruim 30 jaar supportgroepen om universele principes zowel te leren begrijpen als toe te passen in het dagelijks leven.

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.