Binnenkort in De Kapel

  • 11 dec Henk Kroon, lezing: De Kloosterregel van Augustinus.
  • 18 dec Advents-Kerstviering, Katrijne Bezemer
  • 25 dec Geen bijeenkomst
  • 1 jan Geen bijeenkomst

Susanne Kruys, lezing: De biografie als medicijn.

Op zondag 6 novenber zal Susanne Kruys een lezing verzorgen met als thema: De biografie als medicijn.

Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Potgieterweg 4, Bloemendaal

Wie we zijn en waar we zin aan ontlenen wordt in hoge mate bepaald door de tijd en de context waarin we leven. In deze tijd beschikken we niet meer over een zogenaamd ‘Groot Verhaal’, een collectief verhaal dat ons een bedding geeft voor ons handelen, en waar wij zin aan ontlenen. In de huidige westerse samenleving moeten we voor onszelf zorgen en onze eigen zin creëren. En dat is niet gemakkelijk in een maatschappij waar de economische, materiële waarde van het individu de norm is geworden. In de greep van die buitenwereld raken we de verbinding kwijt met onze binnenwereld, we raken ons eigen spoor bijster. Hoe kunnen we de verbinding herstellen met ons levensspoor, met onszelf, met de zin van ons bestaan? De biografie als medicijn: ons levensverhaal als ingang om te ontdekken wie we zijn, wat we nodig hebben en waar onze zingeving ligt.

Susanne Kruys (1963) is medeoprichter van Square of Life, trainer, biografisch coach, zingevingstherapeut en auteur.  Het is haar passie om een individu, groep of organisatie in het licht te zetten en te laten verschijnen. Een belangrijk levensthema is zien en gezien worden, haar motto in haar werk is dan ook: ‘Ieder mens wil werkelijk gezien worden.’  Voor meer info: squareoflife.nl

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.