Binnenkort in De Kapel

  • 11 jun Hans Nijs; lezing: ‘De Bhagavad Gita en de weg van handeling’
  • 18 jun Hans Alma; lezing: ‘De spelende mens’.
  • 25 jun Katrijne Bezemer; lezing: Kunst en religieuze inspiratie.

Lezing Carola de Vries Robles, thema:  Alles omarmen

Op zondag 8 maart houdt Carola de Vries Robles een lezing met muziek met als thema:  Alles omarmen

Aanvang: 10.30 uur

” de zon, maan, sterren, wolken -alles-
de natuur, de wateren, de bomen,  -alles-
omarmt ons.  En wij, wij mensen, ja wij,
kunnen ook alles omarmen.”(Krishna Das)

De natuur drukt “God” uit. Wij, mensen, kunnen de Aanwezigheid van God, de Shechinah, ervaren.  Zij (zij is vrouwelijk) daalt neer, reist mee, zij omarmt. Zij is “het inwonen”, als “een woonplaats”. “The Divine Presence”. “Het tussen”. Zij is de uitstraling van Licht/Liefde. Zij verbindt met de Bron.
Zij is vaak verborgen, of lijkt afwezig, in ballingschap, of ze wordt uitgesloten (door geweld, het afsplitsen, het onderdrukken van het vrouwelijke en verkeerd gebruik van macht). Maar in essentie kan zij het goede en het kwade dragen en “Goedheid” openbaren.
8 Maart is de internationale dag van DE VROUW.  En begint ook “het vasten van Esther” ter voorbereiding op Poeriem. Een dag bij uitstek  om ons te wijden aan de kracht van het Oer-Vrouwelijke in mens en wereld, om “het Tij te keren”, het hart te openen en vanuit diepe Liefde te zien Wat Is. Met behulp van spirituele oefeningen vanuit de Kabbalah en joodse mystiek, met gebed, muziek, klanken en meditatie, kunnen we de Shechinah, God’s Aanwezigheid activeren en realiseren.


Carola de Vries Robles, was psychologe/lichaamsgerichte psychotherapeute. Zij is aktief  als beeldend kunstenaar en geestelijk begeleider (mentor) vanuit de Joodse Vernieuwings Beweging. ” Met hart en ziel en(w)aardig ouder-worden” (“from Aging to Saging” Rabbi Zalman Schachter Shalomi z”l), joodse levenskunst, heeft haar speciale aandacht. www.caroladevriesrobles.nl