Binnenkort in De Kapel

Van de voorzitter 3

Nieuwsbrief De Kapel dd. 22 april 2020 nr.3

Aan alle Leden, Vrienden en overige bezoekers van De Kapel.

Waarschijnlijk zat u dinsdagavond om 19.00 uur ook voor de tv om te luisteren en te kijken naar wat premier Mark Rutte ons zou vertellen met het oog op de lockdown. Vorige week had hij al wat tipjes van de sluier opgelicht en hier en daar wat hoop gegeven maar nu zouden we horen wat er weer mocht, wat er op kleine schaal weer mocht en wat er nog niet mocht en zo geschiedde. Er was blijdschap maar ook teleurstelling. De lockdown duurt nu tot 20/5 a.s. en dan hopen we op positief nieuws.
U bent waarschijnlijk ook benieuwd hoe het nu verder zal gaan met De Kapel want inmiddels hebben we elkaar al 6 zondagen niet gezien en gesproken. Aan het begin van de coronacrisis hadden we nog de hoop dat in juni de religieuze bijeenkomst en de lezingen wel weer mogelijk zouden zijn voordat onze vakantiemaanden juli en augustus zouden aanbreken.Inmiddels is het voor iedereen wel duidelijk dat dat niet zo zal gaan. Ook voor de maand juni hebben we nu alle activiteiten af moeten zeggen.
Inmiddels wordt er door knappe koppen in De Kapel hard gewerkt aan een plan hoe alle vereiste richtlijnen binnen De Kapel gerealiseerd kunnen worden op weg naar de herstart. U begrijpt dat dat geen eenvoudige opgave is.
Toch is het een uitdaging om De Kapel, na de onvermijdelijke aanpassingen, weer toegankelijk en uitnodigend te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in onze Religieuze Vieringen, Lezingen, Leeskringen, Filmmiddagen, Zang, Concerten, Cursussen en andere activiteiten die passend zijn bij de aard van het gebouw en de doelstelling van de Vereniging.
We sluiten deze Nieuwsbrief af met een gedicht van Gershwin Bonevacia, die voor 2020 tot Stadsdichter van Amsterdam gekozen is.

Een wereld zonder mensen
We leven vertraagd, in een herinnering, in een stilte die de ruimte vult,
in overgave, in een wereld die ook doorgaat zonder wereld,
in een eenzaamheid waarbij het niet meer gaat om alleen zijn,
maar om de druk op de uitgeputte hemel te doen verzachten.
Ruimte is iets tijd geven om te kunnen herstellen, is een windvlaag van absentie,
zwevend op de golven van een fluisterende stad.
Als we maar lang genoeg stil zijn zullen we vanzelf naakt worden,
gaan bestaan voor iets anders zoals alle ruimtes die niet geleefd, niet bekeken
worden, nu bestaan voor iets anders.
Het allermoeilijkste lijkt mij iets nieuws durven te betekenen, dat er meerdere betekenissen van jou zijn bestaan omdat we anders leren kijken
omdat we leven in een zonsondergang van gekooide observaties
in een woonkamer die heel langzaam verandert in een museum.
We leven in een pauzestand, zodat we even op adem kunnen komen.
Misschien is dat wel het mooiste.

Een tip: Als u dit gedicht ook de moeite waard vindt dan is het aan te raden om op internet meer over en van deze dichter te lezen.
Klik dan op : website gershwin bonevacia Van harte aanbevolen!

Op de site www.dekapel-bloemendaal.nl kunt u onder het kopje Nieuws de Overdenkingen van Katrijne Bezemer en de Nieuwsbrieven van ondergetekende teruglezen.
Namens het Bestuur van De Kapel wil ik u graag een goede gezondheid en veel sterkte toewensen!! Graag tot de volgende keer.

Met een hartelijke groet,
Sjoukje Schaafsma, voorzitter van De Kapel.