Binnenkort in De Kapel

Rico Sneller, lezing: Trauma en traumaverwerking. Enkele dieptepsychologische inzichten

Op zondag 12 mei verzorgt Rico Sneller een lezing met als thema Trauma en traumaverwerking. Enkele dieptepsychologische inzichten.

Aanvang 10.30 uur.
Toegang : richtbedrag van € 10 ter dekking van kosten.

Trauma: wie heeft daar nooit kennis mee gemaakt? In veel gevallen gaat het om nare ervaringen waaraan we liever niet terugdenken. Soms echter zijn traumatische ervaringen zo heftig, dat ze iemands kracht te boven gaan. In zo’n geval, aldus de Amerikaanse dieptepsycholoog Donald Kalsched, zal ons psychisch beschermingssysteem zijn toevlucht zoeken tot bovenpersoonlijke, archetypische beelden. Die bieden enig soelaas, al is het tijdelijk: de beschermende kracht ervan is soms zo hardnekkig, dat ze de getraumatiseerde niet meer loslaten en hem of haar blijvend verlammen: h/zij kan niet meer echt deelnemen aan het leven in zijn volheid.
In zijn lezing zal Rico Sneller ingaan op de aard en de betekenis van trauma voor onze psyche. Waar hersenonderzoek zich beperkt tot het de- of reactiveren van neuronale netwerken, is de dieptepsychologie gericht op innerlijke ervaring en betekenis. En uiteindelijk wellicht op de werkelijkheid zelf, die de getraumatiseerde in contact kan brengen met onvermoede dieptedimensies.
Inspiratie voor zijn betoog ontleent Rico Sneller aan het werk van Donald Kalsched (1943) en C.G. Jung.

Dr Rico Sneller (1967) is als universitair docent filosofie en ethiek werkzaam geweest bij de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Eindhoven. Momenteel werkt hij voor de Vrije Academie, HOVO Brabant, Academy Depth Psychology, Stichting voor Transpersoonlijke Psychologie, de Alfarabi University in Almaty/Kazachstan, e.a. Hij is geïnteresseerd in buitengewone ervaringen en veranderde bewustzijnstoestanden, variërend van extase en roes tot helderziendheid en mystiek. Met enkele psychiaters en therapeuten is hij betrokken bij initiatieven rond een herijking van diagnostische praktijken.
Enkele recente publicaties: Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen (met Hans Gerding en Hein van Dongen), Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul, en Het raadsel Socrates (ISVW 2021). Zie ook www.ricosneller.nl