Binnenkort in De Kapel

  • 11 jun Hans Nijs; lezing: ‘De Bhagavad Gita en de weg van handeling’
  • 18 jun Hans Alma; lezing: ‘De spelende mens’.
  • 25 jun Katrijne Bezemer; lezing: Kunst en religieuze inspiratie.

Rico Sneller; lezing: ‘Religie in de 21e eeuw: tussen herinnering en vergeving’.

Op zondag 21 mei  verzorgt Rico Sneller een lezing met als thema: ‘Religie in de 21e eeuw: tussen herinnering en vergeving’.

Aanvang:10.30 uur. Locatie: Potgieterweg 4, Bloemendaal.
Kosten: Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

Religie lijkt vandaag de dag bezig zichzelf opnieuw uit te vinden: minder georganiseerd, maar niet minder gemotiveerd; minder strak, maar niet minder verstrekkend. Het gezag van geestelijke leiders is sterk verminderd, maar de behoefte aan geestelijke leiding blijft. In mijn bijdrage wil ik een viertal begrippen voorstellen dat in een dergelijke leiding zou kunnen voorzien: retrospectie, herinnering, geheugen en vergeving. Deze begrippen verwijzen naar ons bewustzijn en zijn onvermoede diepten. Maar ze verwijzen ook naar de wereld daarbuiten, die al minstens zo afgrondelijk is. Zou het kunnen dat de peilloze diepte van mijn bewustzijn de aard van de wereld kan veranderen? Zou het zelfs kunnen dat ze het verleden kan veranderen? Als opmaat boven mijn lezing plaats ik een epigram van de 17e-eeuwse mysticus Angelus Silesius: „Der Abgrund meines Geistes ruft immer mit Geschrei den Abgrund Gottes an: Sag, welcher tiefer sei?“ (De afgrond van mijn geest roept telkens onder luid geschreeuw de afgrond van God aan; zeg maar, welke dieper is?”

Dr Rico Sneller is voormalig universitair docent filosofie aan de universiteit Leiden. Tegenwoordig is hij betrokken bij o.a. het Jungiaans Instituut en de Vrije Academie als docent filosofie en psychoanalyse. Tevens is hij gastdocent aan de Alfarabi universiteit te Almaty (Kazachstan). Zie www.ricosneller.nl.