Binnenkort in De Kapel

Religieuze Jarek Kubacki, thema ‘Ik ben als God en God als ik’.

Op zondag 25 oktober zal ds. Jarek Kubacki de religieuze bijeenkomst leiden met als thema ‘Ik ben als God en God als ik’.
Aanvang: 10.30 uur

Deze gedurfde uitspraak komt uit het werk van de dichter en mysticus uit Silezië, Johannes Scheffler (1624-1677), breder bekend Angelus Silesius. Bewonderd door Goethe en Gerard Reve, was Scheffler in staat om de mystieke ervaring van goddelijke nabijheid naar poëzie te vertalen die tot de hoogtepunten van Duitse literatuur wordt gerekend.
Kort geleden is er een bloemlezing verschenen: Leven zonder waarom: De mystieke erfenis van een hemelse zwerver waarin verschillende verzen uit zijn hoofdwerk Der Cherubinischer Wandersmann zijn opgenomen.


Voorganger: Jarek Kubacki, doopsgezind predikant in Beverwijk en geestelijk verzorger (namens Vrijzinnigen Nederland) in Zoetermeer.

Aanmelden voor een bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de dinsdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk de vrijdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt het gebruik van mondkapjes nu dringend geadviseerd wordt, maar is het geen verplichting. Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen.