Binnenkort in De Kapel

Religieuze bijeenkomst o.l.v. Amanda Lang, thema: Twee zussen.

Op zondag 22 september zal Amanda Lang de religieuze bijeenkomst leiden met als thema: Twee zussen.
Je nodigt een bekende bij je thuis uit voor een weerzien. Als deze persoon binnenkomt, gebeuren onverwacht heftige dingen.

Wij lezen het zeer korte verhaal uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 10, de verzen 38 – 42. Dit fragment laat veel ruimte voor onderzoek naar menselijke verhoudingen en bespiegelingen die in de tijd waarop Lucas zijn verhaal opschreef, net zo actueel waren als in het jaar 2019. Of toch niet helemaal?

Als kind al was Amanda Lang gefascineerd door ‘Iets’ dat in de wereld aanwezig en toch niet te zien was. Op middelbare leeftijd besloot zij om van dit ‘Iets’ studie te maken. Zo vond zij haar bestemming. Sindsdien zet zij zich als vrijgevestigd geestelijk begeleider op alle maatschappelijke terreinen in waarin zingeving, spiritualiteit en godsdienstigheid een fundamentele betekenis hebben. Itinera.nl