Binnenkort in De Kapel

  • 2 okt Kees Voorhoeve, lezing: De mystieke visie van Jacob Boehme.
  • 4 okt Leeskring Gnostiek
  • 9 okt Johan de Wit, lezing: De kwetsbare democratie
  • 16 okt Sandra Langereis, lezing: Dwarsdenker ERASMUS: geliefd en gehaat als ’s werelds allereerste Bijbelhistoricus.
  • 19 okt Poëzie-middagen
  • 23 okt Jarek Kubacki, religieuze bijeenkomst, thema: Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd…; Over het religieus humanisme.
  • 30 okt Judith van der Wildt en Bobbie Blommesteijn, thema: Tijd.
  • 16 nov Poëzie-middagen

Religieuze bijeenkomst Johan de Wit; thema: De zin van religie.

Op 26 januari  zal  Johan de Wit een religieuze bijeenkomst leiden met als thema De zin van religie.

Het radicale van de boodschap van Jezus zit hem in de erkenning dat de manier waarop wij in het leven staan niet wordt bepaald door voorgeschreven regels, maar door de innerlijke gesteldheid van ieder mens apart. Door het filter van de man uit Nazareth dient elke aparte mens behandeld te worden als medemens binnen de ruimte die de liefde daarvoor geeft.

Mr. drs. Johan de Wit studeerde rechten in Leiden, waarna hij geruime tijd de advocatuur uitoefende. Op latere leeftijd ging hij  theologie studeren in Kampen. Hij werd nadien voorganger van de afdeling Zeist. Daarnaast vervult hij aanverwante functies als docent en bestuurslid van Vrijzinnigen Nederland. Voor hem is de vrijzinnigheid de enige geloofsrichting waarin God of het Mysterie ter sprake komt op een manier die voor mensen in deze tijd aanvaardbaar en voorstelbaar is. God is voor hem geen geheimzinnig opperwezen dat zich buiten deze wereld bevindt, maar meer een metafoor. Een metafoor die staat voor alles wat wij ervaren van een werkelijkheid die zich niet laat vangen door onze ratio, maar wel door onze verbeelding.