Binnenkort in De Kapel

  • 25 feb Katrijne Bezemer; lezing: Hildegard, Boeddha en de innerlijke tuin.
  • 3 mrt Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland
  • 10 mrt Simon Gusman; lezing:  Intieme vreemden; over de filosofie van Sartre en de Beauvoir
  • 17 mrt Kick Bras; lezing: Christelijke meditatie
  • 24 mrt Katrijne Bezemer; lezing: Zin zoeken in je leven. Een gevulde tafel.
  • 31 mrt Els Gielens; lezing: Paaszondag – herkennen we een wederopstanding in onszelf?
  • 7 apr Lieke Asma,lezing: Vrije wil: wegverklaren of doorgronden?
  • 14 apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Paul van Tongeren; lezing: Deugdethiek

Zondag 21 januari houdt prof.em.dr. Paul van Tongeren een lezing over het thema Deugdethiek.

Aanvang 10.30 uur. Locatie:  Potgieterweg 4, Bloemendaal.
Toegang : richtbedrag van € 10 ter dekking van kosten.

De deugdethiek heeft een lange traditie en geniet de laatste decennia weer een bijzondere populariteit. In de lezing zal Van Tongeren de kernbegrippen van deze ethiek en de bekende verzameling van de ‘zeven deugden’ uitleggen. Verduidelijkt zal worden dat onder die gezamenlijke naam een belangrijk verschil schuilgaat tussen de vier ‘cardinale’ deugden enerzijds en de later toegevoegde drie ’theologale’ of ‘christelijke’ deugden anderzijds. Daarbij zal het moderne begrip van de vrije wil en de autonomie een belangrijke rol blijken te spelen.

Foto: Merlijn Doomernik

Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit en voormalig Denker des Vaderlands (2021- 2023). Hij schreef onder meer Doodgewone vrienden (2021), Het Europese nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren (herziene editie 2022) en Identi-tijd. Tussen toekomst en verleden (2023)