Binnenkort in De Kapel

Paul van Tongeren; lezing: Deugdethiek

Zondag 21 januari houdt prof.em.dr. Paul van Tongeren een lezing over het thema Deugdethiek.

Aanvang 10.30 uur. Locatie:  Potgieterweg 4, Bloemendaal.
Toegang : richtbedrag van € 10 ter dekking van kosten.

De deugdethiek heeft een lange traditie en geniet de laatste decennia weer een bijzondere populariteit. In de lezing zal Van Tongeren de kernbegrippen van deze ethiek en de bekende verzameling van de ‘zeven deugden’ uitleggen. Verduidelijkt zal worden dat onder die gezamenlijke naam een belangrijk verschil schuilgaat tussen de vier ‘cardinale’ deugden enerzijds en de later toegevoegde drie ’theologale’ of ‘christelijke’ deugden anderzijds. Daarbij zal het moderne begrip van de vrije wil en de autonomie een belangrijke rol blijken te spelen.

Foto: Merlijn Doomernik

Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit en voormalig Denker des Vaderlands (2021- 2023). Hij schreef onder meer Doodgewone vrienden (2021), Het Europese nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren (herziene editie 2022) en Identi-tijd. Tussen toekomst en verleden (2023)