Binnenkort in De Kapel

  • 19 May Paul Marselje, lezing:  Vrijmetselarij, wat is dat eigenlijk?
  • 26 May Ruud Bartlema, lezing: Geraakt door het vuur; over het werk van H.N.Werkman aan de hand van afbeeldingen
  • 2 Jun Dirk van de Glind, lezing:  Het lef om op te staan – Over de Bijbel als het Oude Boek van Liefde  
  • 9 Jun Peter Samwel, lezing:  Geheimen van reïncarnatie
  • 16 Jun Herman van Tuijl, lezing: Het mysterie van de Liefde 
  • 23 Jun Carin Wennink, lezing: Weg van het labyrint
  • 30 Jun Katrijne Bezemer, muzikale lezing: Muziek en Bijbel

Paasgroet

31 maart 2021

Lieve leden en vrienden van De Kapel,

We hebben nog steeds te maken met de corona-pandemie. Nog steeds zijn veel winkels dicht, de terrasjes leeg. Je zou zeggen, een slecht moment om je te richten op een christelijke feestdag. En toch…juist niet!  Juist tegen de achtergrond van de duistere kanten van het leven zoals ziekte,  verdriet en dood, heeft het Paasfeest een diepe zin en betekenis.

Pasen als opstandingsfeest spreekt voor mij over de grote helende en vernieuwende krachten die ons leven op aarde omringen. Het herstel na een periode van ziekte. De bloem die op de mestvaalt groeit. De liefdevolle handeling in een schaduw van geweld. Het kleine kind dat zijn eerste stapjes zet. Het sprankelende frisse van het water uit een bergbeekje. Maar ook het herkrijgen van hoop en inspiratie na een sombere periode. Of het je toch opnieuw inzetten voor een doel.

Allemaal tekenen van ‘de opstanding’ als energie, die altijd aanwezig is. Soms voor ons wat verborgen maar toch… Je kunt je er over verwonderen en haar gadeslaan in veel aspecten van het leven. Je kunt je ermee verbinden en je leven verrijken. In deze constante stroom van kracht zit ook iets van de door mensen zo naarstig gezochte ‘onsterfelijkheid’ verscholen.

Het Hebreeuws heeft nog een taalkundige toelichting op Pasen. Het Joodse Paasfeest waar het christelijke op voortbouwde, heet Pesach of Pascha. Dat woord is verbonden met het werkwoord ‘overspringen /overslaan/ springen’ . De nacht voor de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij in Egypte moest de Engel van de Dood de huizen van de Joden waarvan de deuren met bloed waren gemarkeerd, ‘overslaan’; daar als het ware aan voorbij springen. Daarnaast bevestigden voor het Joodse herdersvolk de vele springende lammetjes in dezelfde tijd, vanouds de komst van het voorjaar en nieuw leven. Zij beloofden toekomst, een nieuw begin.

Jezus van Nazareth was iemand waarin ik ook dit ‘nieuwe’ terugzie via de verhalen die over hem verteld zijn. Hij wist mensen te raken met zijn originele visies en geniale antwoorden. Zijn betrokkenheid bij de mensen, de uitgestotenen, de zieken en de armen was heel ongewoon voor zijn tijd. Hij verbond zich met herstellende en helende krachten. Hij vertelde mensen dat ook zij zichzelf veranderen konden en dat het daarvoor van betekenis was om ook anderen steeds een nieuwe kans te geven.

Moe van de teleurstellende ontwikkelingen in het afgelopen jaar? Moe van het elkaar niet kunnen ontmoeten? Moe van het steeds maar weer horen dat we af moeten wachten, dat het later in de toekomst weer beter zal gaan?  Pasen is het feest waarop de vernieuwende krachten centraal staan en is het feest dat ons vertelt dat we er op kunnen rekenen dat het weer beter zal worden.

Ik wens u heel prettige Paasdagen toe,

met hartelijke groet,

Katrijne Bezemer

(071-5320438/ kbezemer@iroka.nl)