Binnenkort in De Kapel

  • 26 May Ruud Bartlema, lezing: Geraakt door het vuur; over het werk van H.N.Werkman aan de hand van afbeeldingen
  • 2 Jun Dirk van de Glind, lezing:  Het lef om op te staan – Over de Bijbel als het Oude Boek van Liefde  
  • 9 Jun Peter Samwel, lezing:  Geheimen van reïncarnatie
  • 16 Jun Herman van Tuijl, lezing: Het mysterie van de Liefde 
  • 23 Jun Carin Wennink, lezing: Weg van het labyrint
  • 30 Jun Katrijne Bezemer, muzikale lezing: Muziek en Bijbel

Overweging 1

17 maart 2020

Aan de leden en vrienden van De Kapel

Een groet en overweging voor deze tijd.

Van Katrijne Bezemer, voorganger van De Kapel

Door het coronavirus staan alle bijeenkomsten en vieringen op losse schroeven of zijn al afgezegd. Goed voor jezelf zorgen, als het kan thuis blijven en afstand houden. En toch… Ook zelf heb je eten nodig. Je wordt bijna gedwongen mee te hamsteren. We zijn heel snel vanuit de zachte winter en het bijna voorjaar in een vreemde situatie beland. Een surrealistisch voorjaar. Een marktkoopman die ik op televisie zag, zei: ‘Ik heb in 43 jaar nog nooit zoiets meegemaakt.’ Hij keek naar een volstrekt leeg plein in Utrecht.

Ongerustheid
Hoewel gewone griep al een ‘bedreiging’ was, is dit nieuwe virus ook nog onbekend en willen we het ontlopen. Veel leden en vrienden van De Kapel behoren ook bij de kwetsbare leeftijdsgroepen. Het coronavirus kan behalve dat het onze tijd en aandacht vraagt ook ongerust maken. Ongerust over je eigen gezondheid en die van de mensen die je lief zijn. Maar je kunt ook ongerust zijn over de samenleving, banen, sociale verhoudingen en de toekomst.

Afgelopen najaar hielden wij in De Kapel een leeskring over de de Tao Te King van Lao Tse (Altamira 2008). Lao Tse wil de mens leren om innerlijke stilte te vinden door tussen twee polen of twee uitersten te verkeren. Daar hoort geen ongerustheid bij.

Want het is als volgt gesteld.
De een gaat vooruit, de ander achteruit.
De een houdt zich gedeisd,
de ander staat te briesen.
De een is sterk, de ander zwak.
De een komt aan, de ander keert terug.

Daarom overdrijft de wijze niet,
gaat zich nergens aan te buiten
en brengt het uitbundige tot bedaren. (p.50)

Maar het ligt natuurlijk genuanceerder. Onze leeskring zag dat er waarschijnlijk wel twintig jaar oefenen nodig is, om zo rustig in het leven te staan als Lao Tse aanbeveelt. Daarbij vroegen wij ons ook af of die wijze nog wel leuk gezelschap is!

Overstelpende liefde
Geeft de Bijbel ons inzicht over wat te doen tegen ongerustheid? De kortste psalm in de
Bijbel, psalm 117, vat de kern daarvoor goed samen: ‘Volken breng hulde aan de Heer! Naties bewijs hem eer! Zijn liefde is overstelpend, eeuwig duurt zijn trouw.

Reken jij op die overstelpende liefde? Zie je die trouw? Of blijf je toch ongerust?
Vertrouwen op God? Ja, maar ieder mag wel zijn eigen godsbeeld hebben. Een soort basisvertrouwen dat door alles heen er goede krachten zijn die met ons meegaan. Dat we niet als mensen alleen gelaten zijn in deze grote wereld. Een diep gevoel waar misschien ook uit ons leven voorbeelden van te vinden zijn. Misschien ‘toevalligheden’ in het verleden die ons vertelden dat er meer is dan het oog ziet… Soms kun je herinneringen opdiepen over bijzondere en indringende tijden die je hebt meegemaakt in je leven, en die je toch goed hebt doorstaan.

Een mooie uitspraak uit het soefisme is: ‘Vertrouw op Allah maar bind je kameel vast.’Het plaatje daarbij is van mensen die met kamelen op pad waren die vervolgens gedurende de dag ergens rustten. Als een kameel weg was kon iemand geneigd zijn dit aan ‘Gods wil’ toe te dichten terwijl hij zelf geen voorzorgen had genomen. Je moet je kameel wel vastbinden!
Als mens ben je ook kundig en verantwoordelijk. Dit verwijst ook naar een balans tussen vertrouwen op de goede machten en je eigen verantwoordelijkheid nemen.
We hebben het niet allemaal in de hand. Als ongerustheid het toch even overneemt leid dan jezelf af, adem diep in, pak de telefoon en bel een bekende.

Afsluiting
Naast de bijeenkomsten in De Kapel zijn ook huisbezoeken de komende weken niet goed mogelijk. Indien u contact wilt dan kunt u mailen naar kbezemer@iroka.nl of opbellen
naar 071-5320438. Niet alleen voor dringende zaken maar zeker ook om gewoon even een praatje te maken. Als ik niet thuis ben, bel ik u terug.

Ik sluit af met de mooie woorden van onderstaande Ierse zegenspreuk:

Moge de weg je tegemoet komen
Moge de wind je in de rug waaien
Moge de zon je gelaat verwarmen.
En de regen je velden bevloeien
En moge, totdat wij elkaar weer zien
God je bewaren in de palm van zijn hand.