Binnenkort in De Kapel

  • 14 Apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 Apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 Apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,

Op zondag 14 april spreekt Meindert Boersma over Een weg naar god-loos bidden, naar aanleiding van zijn nieuwste boek ‘Een brug van fluweel’.

Meindert Boersma was lange tijd verbonden aan de vrijzinnige geloofsgemeenschap De Woudkapel te Bilthoven. Naast poëzie publiceerde hij onder andere over het Thomasevangelie en de Vietnamese zenmeester Thich Nhat Hanh.
Zijn nieuwste boek Een brug van fluweel gaat over ‘bidden zonder God’.
Maar kan dat wel en wat bedoelen we daarmee? Is het niet goddeloos en onmogelijk?  In het boek komen verschillende stromingen voorbij die ten grondslag liggen aan wat bidden op die manier kan zijn. Dit wordt toegelicht aan de hand van mensen als Einstein, Spinoza, Sölle, Thomas Merton en anderen. Het boek geeft een heel persoonlijke kennismaking die het moderne meer seculiere levensgevoel wil honoreren.
Het kan ook uitdagend en uitnodigend zijn voor wie tegen de grenzen van zijn of haar bid-geloof oploopt.
Op deze ochtend wil de inleider ons laten kennismaken met verschillende aspecten rond god-loos bidden.

Meindert Boersma gaf na zijn studie gaf les aan de oecumenische Pedagogische Academie De Klokkenberg in Nijmegen. Daarna werkte hij als NH/PKN predikant in Loppersum en Barendrecht. Vanaf 1984 tot zijn emeritaat was hij verbonden aan de vrijzinnige geloofsgemeenschap De Woudkapel in Bilthoven. Hij publiceerde enkele bundels poëtische gebeden en de dichtbundel Berkenrag en andere gedichten. De wereld van de gnostiek en met name het Thomasevangelie beïnvloedde hem sterk. Rode draad in zijn leven is de heilzame spanning tussen toeschouwer-zijn en deelnemer worden, overgave. Al vanaf zijn studie wordt hij gegrepen door de vraag hoe openbaring zich in het bestaan manifesteert.