Binnenkort in De Kapel

Lezing Johan Goud, thema: Leven dat leven wil: over mensen en dieren

Op zondag 29 november verzorgt prof. dr. Johan Goud een lezing met als thema: Leven dat leven wil: over mensen en dieren.

Aanvang: 10.30 uur

Mensen hebben haast altijd antropocentrisch gedacht en gevoeld. Dat geldt ook voor de filosofische en theologische traditie van onze eigen cultuur. Eén van de uitzonderingen op die regel was de vrijzinnige theoloog en medicus Albert Schweitzer (1875-1965). Wat bewoog hem?

Geïnspireerd door zijn denken gaan we op zoek naar bronnen van geestverruimend inzicht in de filosofie en de literatuur.

Hoe kunnen we dat vanzelfsprekende onszelf centraal stellen, dat oeroude antropocentrisme, doorbreken? Hoe kunnen we ons openen voor de sensibiliteit van ‘niet-menselijke dieren’?

Johan Goud (1950) studeerde theologie en filosofie in Amsterdam (VU), Tübingen, Leiden. Hij werkte als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en als remonstrants predikant te Den Haag. Hij publiceerde over uiteenlopende thema’s: joodse godsdienstfilosofie, ethiek, eclectische religiositeit, vrijzinnige theologie, religie en literatuur. Een recente, door hem geredigeerde publicatie is Leven dat leven wil: Over dieren en mensen in filosofie, religie en kunst, Almere: Parthenon, 2020. Voor nadere informatie over het boek en om het eerste hoofdstuk te lezen , klik hier :  informatie boek

Aanmelden voor een bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk de zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt u nu verzocht bij binnenkomst in De Kapel een  mondkapje te dragen.  Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingangen.