Binnenkort in De Kapel

  • 3 dec Martijn Rozing; lezing: Humanistische spiritualiteit
  • 10 dec Corine de Jong; lezing: Dankbaarheid in uitdagende tijden
  • 17 dec Advents-kerstviering

Lezing Herbert van Erkelens, thema: Dieptepsychologie, kosmologie en autisme.

Op zondag 15 december verzorgt Herbert van Erkelens een lezing met als thema Dieptepsychologie, kosmologie en autisme.
Aanvang: 10.30 uur

Als zoon van een poppenspeler heb ik een merkwaardig leven geleid. Als kind wilde ik het geheim van de kosmos leren kennen. Als natuurkundige moest ik leren omgaan met archetypische gestalten zoals Wodan en Isis. De dromen van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli hielpen mij tot een integratie te komen. In die tijd kreeg ik een dochter die vanwege haar autisme in een wereld zonder tijd leek te leven. Zodoende was ik gedwongen mij in het samenspel van de twee hersenhelften te verdiepen. De Jungiaanse psychologie is een poging tot een balans tussen beide hersenhelften te komen. Toen ik daartoe in cranio-sacraal therapie ging, ervoer ik tot mijn eigen verrassing het ontwaken van de Heilige Graal.

Herbert van Erkelens promoveerde in de theoretische fysica. Daarna ging hij zich bezighouden met de relatie tussen natuurkunde, dieptepsychologie en religie. Aan de hand van de dromen van Wolfgang Pauli ontdekte hij dat de wereld langs wiskundige weg niet gekend kan worden. Hij werkte enkele jaren als freelance journalist en publiceerde in 2006 De dertien tonen van de schepping. De laatste jaren gaf hij bijlessen wis- en natuurkunde en schreef hij een sprookje rond Sara, de oudste dochter van Jezus en Maria Magdalena: Joël en de verloren Graalprinses.