Binnenkort in De Kapel

  • 25 feb Katrijne Bezemer; lezing: Hildegard, Boeddha en de innerlijke tuin.
  • 3 mrt Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland
  • 10 mrt Simon Gusman; lezing:  Intieme vreemden; over de filosofie van Sartre en de Beauvoir
  • 17 mrt Kick Bras; lezing: Christelijke meditatie
  • 24 mrt Katrijne Bezemer; lezing: Zin zoeken in je leven. Een gevulde tafel.
  • 31 mrt Els Gielens; lezing: Paaszondag – herkennen we een wederopstanding in onszelf?
  • 7 apr Lieke Asma,lezing: Vrije wil: wegverklaren of doorgronden?
  • 14 apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Lezing Drs. Nelleke Canters over Dag Hammarskjöld

Op zondag 17 maart verzorgt Nelleke Canters een lezing met als thema Dag Hammarskjöld, over zijn spiritualiteit, integriteit en overpeinzingen.
Dag Hammarskjöld 1939) was een buitengewoon man, begaafd diplo-maat, en in 1953 gekozen tot Secretaris Generaal van de Verenigde Na-ties. In deze functie overlijdt hij plots in 1961, bij een vliegtuigongeluk in Congo. Hammarskjöld, iemand die alle aspecten van het leven met elkaar wist te verbinden, wordt gedragen door een spiritualiteit die geworteld is in de filosofie, de theologie, de literatuur en de poëzie. Innerlijk zeer be-wogen, met een diep, eigenzinnig gedachtegoed. Na zijn dood vindt men zijn dagboek, dat in 1963 verschijnt onder de titel Merkstenen. Hierin wordt zichtbaar hoe Hammarskjöld zich heeft ontwikkeld als religieus mens op een intensief en diep verinnerlijkt niveau, aangeraakt door de mystiek.
Drs. Nelleke Canters (1951) studeerde filosofie in Nijmegen en was verbonden aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven. Momenteel werkzaam voor HOVO Brabant en directeur van het Centrum voor Filosofie en Kunst te Budel.