Binnenkort in De Kapel

  • 23 jan VERVALT
  • 30 jan drs. Katrijne Bezemer; interactieve bijeenkomst, thema: Wat zou u zeggen?
  • 6 feb Drs. Dorien Quik; lezing, thema: De kracht van verwondering
  • 13 feb Dr. Janneke Stegeman; lezing, thema: Maria: over overgave en verzet
  • 20 feb Drs. Klaas Laan; lezing: Onvoltooide goden
  • 27 feb Ds Otto Sondorp; religieuze bijeenkomst, thema: ┬áDe kunst van het luisteren

Lezing. Carola de Vries Robles: Een vleugje PaRaDijS

Aanvang: 10.30 uur

Het leven vernieuwt zich continu. Dat proces gaan we deze zondag onderzoeken vanuit een Joods-mystiek perspektief.

De Joodse kalender, tijdsbeleving en levenscyclus volgt de bewegingen van en de zon, en de maan. 21 januari 2019 a.s. is het de 15e Sjewat, Toe bi Sjewat: het nieuwjaars feest van de bomen. “Boom Bewustzijn” staat centraal in de Joodse traditie. Letterlijk, symbolisch, mentaal en spiritueel, en kosmisch. De mens wordt gezien als “een boom in het veld”. Met als opdracht:”vergeet niet de boom water te geven”. Het PaRaDijS is een boomgaard. In het hart staat de boom des levens en stroomt een rivier die nooit ophoudt met stromen. Is dit PaRaDijS een verweg, voor gewone mensen, onbereikbare Plek? Iets voor na de dood? Van uit de Joodse mystiek is PRDS een staat van zijn.

Met behulp van spirituele oefeningen, teksten, gebeden, muziek, en met onze eigen bereidheid, kunnen we deuren naar het PaRaDijS open zetten en, zoals Rav Kook zegt “de vruchten terugbrengen naar de boom”.

Carola de Vries Robles, is psychologe/lichaamsgerichte psychotherapeute en geestelijk begeleider vanuit de Joodse Vernieuwings Beweging. Joodse levenskunst, het ” met hart en ziel ouder-worden” (“from Aging to Saging” Rabbi Zalman Schachter Shalomi z”l) heeft haar speciale aandacht.