Binnenkort in De Kapel

  • 14 Apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 Apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 Apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Lezing Angela Roothaan, thema: Jezus en Nietzsche – een dialoog.

Op zondag 18 oktober zal dr. Angela Roothaan een lezing houden over het thema: Jezus en Nietzsche – een dialoog.
Aanvang: 10.30 uur

De filosoof Nietzsche staat bekend om zijn uitspraak “God is dood”. Jezus kennen we als de verkondiger van het leven in God, met zijn uitspraken als “ik ben het levend water” en “ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Jezus kennen we door de overlevering van zijn volgelingen, Nietzsche was huiverig dat hij volgelingen zou krijgen. Hun woorden en levenshouding lijken tegengesteld, maar ze zijn ook te lezen als elkaar aanvullende inspiratiebronnen. Beide waren rebelse figuren die zich verzetten tegen heersende opvattingen over religie, en hun woorden kunnen goed met elkaar in dialoog worden gebracht. Zo’n dialoog kan tevens helpen om huidige vragen rond religie, geloof en ongeloof, beter te doorgronden.


Angela Roothaan is filosoof, werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij publiceerde vele artikelen en boeken op het gebied van filosofie en spiritualiteit, natuur, ethiek, Afrikaanse en interculturele filosofie. Over Nietzsche, Jezus en religie schreef zij in haar (Engelstalige) blog: http://angelaroothaan.wordpress.com/2013/11/10/nietzsche-a-pragmatist-theologian/

Aanmelden voor een bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de dinsdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk de vrijdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.