Binnenkort in De Kapel

  • 11 jun Hans Nijs; lezing: ‘De Bhagavad Gita en de weg van handeling’
  • 18 jun Hans Alma; lezing: ‘De spelende mens’.
  • 25 jun Katrijne Bezemer; lezing: Kunst en religieuze inspiratie.

Laurens ten Kate; lezing: De toekomst van de vrijzinnigheid; Religiositeit tussen vrijheid en gemeenschap

Op zondag 16 april  verzorgt Laurens ten Kate een lezing over: De toekomst van de vrijzinnigheid; Religiositeit tussen vrijheid en gemeenschap.

Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Potgieterweg 4, Bloemendaal

De Vrijzinnigen vormden altijd al een markante en vernieuwende stroming in het religieuze landschap van de laat-moderne cultuur, zowel binnen als buiten Nederland. Ze zijn wars van dogma’s en beschouwen het christendom als een van de vele spirituele tradities in onze wereld.
Maar vrijzinnigheid is uiteindelijk meer dan een levensbeschouwelijke stroming. Het is ook een kernwaarde van onze cultuur: een levenshouding die niet uitgaat van vaststaande waarheden en die gekenmerkt wordt door openheid, dialoog en gevoel voor pluralisme.
Ten Kate spreekt in dit verband over de ‘vrijzinnige conditie’ van onze cultuur: een conditie waarin heel veel mensen delen, en die erin bestaat dat we zinzoekers zijn geworden. Daarbij wordt onze verbeeldingskracht steeds meer aangesproken. Wat dat betekent voor ons tijd? En wat voor de vrijzinnige organisaties? Daarop gaat Ten Kate in zijn lezing nader in.

Prof. dr. Laurens ten Kate is filosoof, religiewetenschapper en theoloog. Hij studeerde en werkte aan diverse universiteiten binnen en buiten Nederland, was filosofieredacteur bij Uitgeverij Boom, en kreeg in 2002 een baan als docent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht (UvH). Vanaf 2016 bekleedt Ten Kate de bijzondere leerstoel Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme. In 2016 verscheen zijn inaugurele rede, De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw (Amsterdam: Sjibbolet). De kernthema’s van de leerstoel en van de daarmee verbonden promotie-onderzoeken zijn vrijheid, verbeelding en zin zoeken.