Binnenkort in De Kapel

Klaas Vos over De verlichtende muziek van Bach.

Op zondag 7 april, 10.30 uur, verzorgt Klaas Vos een lezing met als thema
De draaglijke zwaarte van het bestaan; over de het leven verlichtende muziek van Johann Sebastian Bach.


U ziet: de titel is de omkering van het beroemde boek van Kundera’s ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’. In Bach’s tijd was het leven zwaar vanwege hard, lang en moeizaam werken, de immer sluimerende en dan plots opduikende epidemieën, de dood die altijd op de loer lag en het daarmee gepaard gaande besef van sterfelijkheid. En dat is mutatis mu-tandis ons in de grond ook niet vreemd. Ook wij kennen kopzorgen en hartzeer. Bach heeft een muzikaal wapen gevonden, waardoor toen en nu dat bestaan draaglijk wordt. Het hoe en wat hopen we u te laten horen en te beleven
Klaas Vos (geboren te Huizen in 1949) voltooide de kweekschool, waarna hij theolo-gie studeerde te Utrecht en in Cluj-Roemenië. Hij was vervolgens hervormd predikant te Vreeland en vanaf 1990 tot 2006 programmamaker bij de VPRO-radio. Van 2009-2017 predikant te Ossendrecht.