Binnenkort in De Kapel

  • 25 feb Katrijne Bezemer; lezing: Hildegard, Boeddha en de innerlijke tuin.
  • 3 mrt Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland
  • 10 mrt Simon Gusman; lezing:  Intieme vreemden; over de filosofie van Sartre en de Beauvoir
  • 17 mrt Kick Bras; lezing: Christelijke meditatie
  • 24 mrt Katrijne Bezemer; lezing: Zin zoeken in je leven. Een gevulde tafel.
  • 31 mrt Els Gielens; lezing: Paaszondag – herkennen we een wederopstanding in onszelf?
  • 7 apr Lieke Asma,lezing: Vrije wil: wegverklaren of doorgronden?
  • 14 apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Katrijne Bezemer; lezing: Onze levensweg en de zin van het leven

Op zondag 27 juni zal drs. Katrijne Bezemer een lezing houden met de titel Onze levensweg en de zin van het leven. Met een muzikale omlijsting van Ed Wertwijn.

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

 Heeft onze levensweg of levensreis een zin? Onze levensspanne wordt ook wel een pelgrimstocht genoemd. We zijn onderweg maar waar gaan we heen? Vragen naar de zin van het leven worden in elke tijd gesteld. Die vragen worden verwoord als; ‘hoe word ik gelukkig?’ of als ‘Wat moet ik doen? of ‘Wat is de zin ‘nu nog’? De laatste vraag kwam door corona meer op. In onze tijd is er veel ruimte om zelf een antwoord daarop te ontdekken. Desondanks kan het van betekenis zijn de antwoorden van anderen op deze diepe vraagstukken te horen. In deze lezing  staan de visies uit ‘het jaar nul’ van Jezus, Johannes de Doper en de apostel Thomas centraal. Ze hebben alle een andere invalshoek. Het is interessant te zien waar hun ideeën verschilden. Misschien komen we ook terecht bij beelden op ‘wie we al in ons diepste wezen zijn’.

De lezing wordt begeleid met pianospel van Ed Wertwijn. Hij speelt onder andere een sonate van Mateo Albeniz en een muziekstuk van Francis Poulenc.

Katrijne Bezemer is voorganger van de afdelingen Zuid-Kennemerland en Voorburg bij Vrijzinnigen Nederland. Zij is theoloog en historicus. Haar speciale interessen zijn de gnosis en de mystiek. Van haar hand is: Op weg met de gnosis. Een alternatief christendom (Synthese 2011)

Aanmelden voor de bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk  zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt u nu verzocht bij binnenkomst in De Kapel een  mondkapje te dragen.  Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingang