Binnenkort in De Kapel

  • 1 okt Ad Stam, lezing: Zinvol oud(er) worden
  • 3 okt Katrijne Bezemer, gesprekskring: Verborgen wijsheden van de gnostiek
  • 8 okt Kick Bras, lezing: Onuitsprekelijk paradijs. De groene spiritualiteit van Thomas Merton.
  • 15 okt Johanna Priester, lezing: Allemaal ontwikkeling.
  • 22 okt Babette Holtmann en Hans Kunneman, muzikale familievoorstelling: Er was eens een zieltje
  • 24 okt Poëziebijeenkomst
  • 29 okt Peter Samwel, lezing: Jij in de kinderrij; Over geboorteposities en persoonlijkheidskenmerken

Katrijne Bezemer, bijeenkomsten: Cultuur en Bijbel

In deze bijeenkomsten gaat de Bijbel open rond kunst, muziek en literatuur. Veel kunstenaars, werden door de Bijbel geïnspireerd en gaven in hun werk aspecten van bijbelse verhalen en ideeën weer. A) We bekijken schilderijen met bijbelse voorstellingen en lezen het bijpassende verhaal. B) We zien hoe muziek gerelateerd is aan bijbelse inhoud en pakken daar de oude verhalen en teksten bij. C) De Bijbel en literatuur gaat in op hoe bekende boeken/ teksten zich verhouden tot de wijsheids-thema’s. De bijeenkomsten staan op zichzelf en kunnen per keer worden gevolgd.

Leiding: drs. Katrijne Bezemer

Data: dinsdagen 12 okt., 9 nov., 11 jan., 8 febr., 14 mrt., 11 apr.

Tijd: 14.30 -16.00 uur.

Graag opgeven een week voor de betreffende datum bij Katrijne Bezemer 071-5320435 of kbezemer@iroka.nl .  Kosten: Voor leden en vrienden €   5 per bijeenkomst; voor anderen € 8.