Binnenkort in De Kapel

  • 25 feb Katrijne Bezemer; lezing: Hildegard, Boeddha en de innerlijke tuin.
  • 3 mrt Gezamenlijke dienst Kleine Kerken in Kennemerland
  • 10 mrt Simon Gusman; lezing:  Intieme vreemden; over de filosofie van Sartre en de Beauvoir
  • 17 mrt Kick Bras; lezing: Christelijke meditatie
  • 24 mrt Katrijne Bezemer; lezing: Zin zoeken in je leven. Een gevulde tafel.
  • 31 mrt Els Gielens; lezing: Paaszondag – herkennen we een wederopstanding in onszelf?
  • 7 apr Lieke Asma,lezing: Vrije wil: wegverklaren of doorgronden?
  • 14 apr Meindert Boersma, lezing: Een weg naar god-loos bidden,
  • 21 apr Christa Anbeek, lezing: De kracht  van kwetsbaarheid in gemeenschappen met een hart.
  • 28 apr Dorothea Touwen; lezing: Medisch-ethische vragen rond het levenseinde.

Johan de Wit; lezing: Economie in de bijbel

Op zondag 31 januari verzorgt Johan de Wit een lezing met als thema: Economie in de bijbel.

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.

De bijbel bevat uiteraard geen teksten die specifiek over economie gaan.   Maar zijdelings, door kennis te nemen van wat de bijbel in de verschillende boeken  bericht over de geboden en verboden waaraan het volk zich diende te houden, komen we vrij veel te weten over de economie van de antieke mens in de bijbel. Daardoor kunnen we vergelijkingen trekken tussen de wijze waarop in de bijbel wordt gesproken over dingen als bijvoorbeeld grondbezit, geld, lenen en belastingen en de manier waarop wij met die fenomenen omgaan. Daar zal het op 31 januari 2021 in de lezing van Johan de Wit over gaan.

Mr. drs. Johan de Wit studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en theologie in Kampen aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij is voorganger van Vrijzinnigen Nederland bij de Walkartgemeenschap in Zeist. Hij ziet de vrijzinnigheid als de enige geloofsrichting waarin God (of het Mysterie) ter sprake komt op een manier die voor mensen in deze tijd aanvaardbaar en voorstelbaar is. In zijn overdenkingen en voordrachten probeert hij te verduidelijken dat het woord God niet staat voor een geheimzinnig wezen dat zich buiten deze wereld bevindt, maar dat het staat voor alles wat wij als mensen ervaren van een werkelijkheid die zich niet laat vangen volgens de wijze waarop wij gewend zijn te denken, maar die we ons wel kunnen verbeelden

Aanmelden voor de bijeenkomst
In verband met de minimale afstand van 1,5 meter tussen de zitplaatsen, moet het aantal bezoekers helaas beperkt worden. Dit betekent dat leden, vrienden, donateurs en abonnees voorrang krijgen bij plaatsing. Dit wordt ook op de website vermeld en in de Nieuwsbrief.
U kunt zich tot en met de zaterdag voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst per email aanmelden via een apart mailadres: opgavedekapel@gmail.com. Wie geen gebruik kan maken van email, kan bellen naar Sjoukje Schaafsma (tel 06 2283 1217) of een bericht inspreken.
U vermeldt in het email- of in het telefoonbericht het volgende:
– de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen,
– of u alleen komt of met huisgenoot,
– dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals: verkoudheidsklachten; neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak,
– uw naam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Uiterlijk  zaterdag voor de betreffende bijeenkomst ontvangt u de bevestiging (of eventueel een afwijzing, indien het aantal aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overstijgt) per mail of eventueel telefoon.

Leest u verder nog de coronabepalingen in de  samenvatting protocol. Zo wordt u nu verzocht bij binnenkomst in De Kapel een  mondkapje te dragen.  Wanneer u zit, mag u het mondkapje afdoen. Voor bezoekers die dit wensen, liggen mondkapjes gereed bij de beide ingang