Binnenkort in De Kapel

  • 26 May Ruud Bartlema, lezing: Geraakt door het vuur; over het werk van H.N.Werkman aan de hand van afbeeldingen
  • 2 Jun Dirk van de Glind, lezing:  Het lef om op te staan – Over de Bijbel als het Oude Boek van Liefde  
  • 9 Jun Peter Samwel, lezing:  Geheimen van reïncarnatie
  • 16 Jun Herman van Tuijl, lezing: Het mysterie van de Liefde 
  • 23 Jun Carin Wennink, lezing: Weg van het labyrint
  • 30 Jun Katrijne Bezemer, muzikale lezing: Muziek en Bijbel

Johan de Wit, lezing: De kwetsbare democratie

Op zondag 9 oktober verzorgt Johan de Wit een lezing met als thema: De kwetsbare democratie

Aanvang:10.30 uur. Locatie: Potgieterweg 4, Bloemendaal

In lang niet alle landen is sprake van een democratisch staatsbestel, maar in Nederland is dat nog wel het geval. Echter, ook in onze democratie loopt lang niet alles naar wens. Op papier is het allemaal goed geregeld. Maar in de praktijk hapert de democratie meermalen en voelt het volk zich niet gehoord.

Komt dit door de partijvorming als uitvloeisel van de verzuiling uit de vorige eeuw of is dit het gevolg van de moeilijkheid om slagvaardige regeringen te vormen? Leidt ons politieke stelsel tot een gestage uitholling van onze democratische beginselen of is dit slechts een tijdelijk verschijnsel waar we ons niet al te druk over moeten maken?

Mr. drs. Johan de Wit is jurist en theoloog. Hij is de vaste voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zeist en de auteur van het Vrijzinnig Manifest en een essay over christelijke theologie en vrijzinnigheid. Hij schreef het essay ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van Vrijzinnigen Nederland. Door Corona kon geen jubileumviering plaatsvinden, reden waarom het essay slechts beperkte aandacht kreeg. Voor Johan de Wit is de vrijzinnige geloofsrichting de enige waarin religie op een aanvaardbare  en voorstelbare manier ter sprake komt. Bij vrijzinnigheid hoort volgens hem ook aandacht voor maatschappelijke en politieke vraagstukken vanuit vrijzinnig perspectief.

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.