Binnenkort in De Kapel

  • 26 mrt Katrijne Bezemer; religieuze bijeenkomst, thema: Contemplatie in eigen huis.
  • 2 apr Ton Roumen; lezing: Omarm jezelf 
  • 9 apr Nel Verburg; religieuze viering, thema:  Een nieuwe tijd.
  • 16 apr Laurens ten Kate; lezing: De toekomst van de vrijzinnigheid; Religiositeit tussen vrijheid en gemeenschap
  • 23 apr Bert Keizer; lezing: Het hedendaagse sterven en de misschien wat overdreven aandacht voor de zelfgekozen dood.
  • 30 apr Dirk van de Glind; lezing: Depressiviteit en stress.

Jarek Kubacki; religieuze bijeenkomst: Blijdschap tussen licht en duister.

Op 26 februari  a.s. zal ds Jarek Kubacki  voorgaan in een religieuze bijeenkomst met het thema: Blijdschap tussen licht en duister.

Aanvang:10.30 uur. Locatie: Potgieterweg 4, Bloemendaal

Dick Werner (1923-2003) was, naast predikant, schrijver en dichter, vooral radioprogrammamaker bij de Nieuwe Vrijzinnige Omroep. We gaan samen zijn gedicht ‘Blijdschap’ lezen. Hier de eerste twee strofen:

Soms zou ik hardop zo maar willen zingen
een melodie die opwelt als refrein;
dat zijn dan van die onbegrepen dingen
die niettemin een stuk van ‘t leven zijn.

 Een mens vindt – als hij wil – een reden
om door het duister van zijn eenzaamheid
met licht een stil complot te smeden
eenvoudig als een teken in de tijd.

Wat zijn het licht en de vreugde waarover Werner schrijft? Welke reden kan een mens vinden om een “stil complot” met licht te smeden? Het gedicht is zeker geen voorbeeld van de hoge dichtkunst, maar misschien gaat het meer over levenskunst?   

Jarek Kubacki studeerde theologie in  Warschau en Kampen en deed een kerkelijke opleiding bij de Remonstranten in Leiden.Op het moment werkt hij als “voorganger met bijzondere opdracht” vanuit Vrijzinnigen Nederland in een verzorgingshuis in Zoetermeer en is predikant van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond.

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.