Binnenkort in De Kapel

  • 1 okt Ad Stam, lezing: Zinvol oud(er) worden
  • 3 okt Katrijne Bezemer, gesprekskring: Verborgen wijsheden van de gnostiek
  • 8 okt Kick Bras, lezing: Onuitsprekelijk paradijs. De groene spiritualiteit van Thomas Merton.
  • 15 okt Johanna Priester, lezing: Allemaal ontwikkeling.
  • 22 okt Babette Holtmann en Hans Kunneman, muzikale familievoorstelling: Er was eens een zieltje
  • 24 okt Poëziebijeenkomst
  • 29 okt Peter Samwel, lezing: Jij in de kinderrij; Over geboorteposities en persoonlijkheidskenmerken

Jarek Kubacki; religieuze bijeenkomst: Blijdschap tussen licht en duister.

Op 26 februari  a.s. zal ds Jarek Kubacki  voorgaan in een religieuze bijeenkomst met het thema: Blijdschap tussen licht en duister.

Aanvang:10.30 uur. Locatie: Potgieterweg 4, Bloemendaal

Dick Werner (1923-2003) was, naast predikant, schrijver en dichter, vooral radioprogrammamaker bij de Nieuwe Vrijzinnige Omroep. We gaan samen zijn gedicht ‘Blijdschap’ lezen. Hier de eerste twee strofen:

Soms zou ik hardop zo maar willen zingen
een melodie die opwelt als refrein;
dat zijn dan van die onbegrepen dingen
die niettemin een stuk van ‘t leven zijn.

 Een mens vindt – als hij wil – een reden
om door het duister van zijn eenzaamheid
met licht een stil complot te smeden
eenvoudig als een teken in de tijd.

Wat zijn het licht en de vreugde waarover Werner schrijft? Welke reden kan een mens vinden om een “stil complot” met licht te smeden? Het gedicht is zeker geen voorbeeld van de hoge dichtkunst, maar misschien gaat het meer over levenskunst?   

Jarek Kubacki studeerde theologie in  Warschau en Kampen en deed een kerkelijke opleiding bij de Remonstranten in Leiden.Op het moment werkt hij als “voorganger met bijzondere opdracht” vanuit Vrijzinnigen Nederland in een verzorgingshuis in Zoetermeer en is predikant van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond.

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter dekking van kosten.